Ga direct naar: Inhoudsopgave | Site-navigatie | Zoeken

Overlast

Iedereen wil graag op een prettige manier wonen in zijn straat en buurt. Hier kunnen we alleen samen voor zorgen. Het is van belang dat we elkaar niet onnodig tot last zijn. Voorkomn dat uw buurtbewoners hinder ondervinden van uw gedrag. Dit heeft namelijk grote invloed op het woon- en leefgenot in een wijk. Het is moeilijk aan te geven wanneer er nu echt sprake is van overlast, maar bedenk altijd of u het zelf zou accepteren als buurtgenoten zich op dezelfde manier zouden gedragen ten opzichte van u. Het gevoel van het ondervinden van overlast is vaak zeer persoonlijk, het is daarom moeilijk om een grens te trekken tussen geaccepteerd gedrag en overlast.

Overlast hoeft zich niet altijd af te spelen tussen directe buren. Hinder kan ook betrekking hebben op straat- en wijkbewoners of bewoners van hetzelfde gebouw.

Vanzelfsprekend kunt u met overlastproblemen altijd terecht bij Antares. Wij raden echter aan om in eerste instantie te praten met de veroorzaker van de overlast. Door uw irritaties over en weer kenbaar te maken, kunt u samen kijken naar een oplossing. Praten met de veroorzaker is niet altijd mogelijk. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld onveilig. Ook wanneer gesprekken met de veroorzaker niet zorgen voor verbetering is het zinvol om in contact te treden met Antares. U kunt schriftelijk, telefonisch of mondeling melding maken van het probleem. Alle meldingen worden in behandeling genomen, vervolgens wordt gekeken naar een passende oplossing voor het probleem.

Wanneer de melding betrekking heeft op een strafbaar feit, moet ook aangifte gedaan worden bij de politie. In de brochure ‘Burenoverlast’ leest u meer over dit onderwerp.

 

  1. Voor een correcte verwerking verzoeken wij je minimaal de velden voorzien van een * in te vullen.