Leefbaarheid

Iedereen wil graag op een prettige manier leven, onderdeel van een goed leven is woongenot. Antares biedt zijn huurders graag een goede woning in een prettige en veilige omgeving. Wij doen dat door onze woningen goed te onderhouden en ze uit te rusten met veilig hang- en sluitwerk volgens het politiekeurmerk.

Daarnaast proberen we wijken leefbaar te maken door ruimte te bieden aan sociale voorzieningen. Maar ook bij leefbaarheid moet de liefde van twee kanten komen. Onze huurders hebben een belangrijke taak waar het gaat om hun eigen, maar ook om het woongenot van wijkbewoners. Antares investeert graag samen met zijn huurders in de leefbaarheid van buurten. Hier hebben wij extra geld voor over.

Heeft u goede ideeën, laat het ons weten.

 • Leefbaarheidsfonds

  Om huurders met goede ideeën te belonen, is het Leefbaarheidsfonds in het leven geroepen. Antares realiseert zich dat geld vaak een cruciale factor is bij de totstandkoming van bewoners- en buurtinitiatieven.

  Ons fonds ondersteunt dan ook projecten die de leefbaarheid van een wijk of complex vergroten. Zo worden ideeën die in eerste instantie financieel onhaalbaar werden geacht toch werkelijkheid. Het fonds heeft in het verleden al vele projecten mogelijk gemaakt; zo zijn er zitbanken en speeltoestellen geplaatst bij gebouwen, jeu-de-boulesbanen en gemeenschappelijke tuintjes aangelegd en zijn er muurschilderingen gemaakt. Het Leefbaarheidsfonds ondersteunt behalve blijvende voorzieningen ook bewonersactiviteiten die de leefbaarheid stimuleren. Het gaat hierbij om het faciliteren van bewonersactiviteiten, zoals een bijdrage in de huurkosten van een springkussen of het beschikbaar stellen van partytenten of picknickbanken.

  Het fonds vergroot behalve de leefbaarheid ook de betrokkenheid bij de woonomgeving en de sociale contacten tussen bewoners. Om ideeën te realiseren, is samenwerking met andere huurders nodig.

  Hoeveel beschikbaar
  Er is jaarlijks een beperkt budget beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid vergroten. Ieder jaar op 1 januari vult Antares het fonds aan. Als voor het einde van het jaar het bedrag is weggeven, is het niet meer mogelijk om dat jaar een bijdrage te krijgen. Wie het eerst komt, die het eerst maalt is de stelregel bij de beoordeling van de aanvraag. Per aanvraag wordt er één keer een bedrag beschikbaar gesteld. Bijdragen uit het fonds worden verstrekt in de vorm van noodzakelijke materialen en arbeidsuren. Er worden in principe geen geldbedragen overgemaakt.

  Aanvragen
  Hebt u wensen, ideeën of suggesties om de leefbaarheid te vergroten in uw buurt. Lees meer over dit fonds in onze brochure Fonds Leefbaarheid en het bijbehorende aanvraagformulier.

 • Maatschappelijke investeringen

  Antares staat dicht bij de maatschappij. Niet alleen onze huurders zijn we graag van dienst, ook maatschappelijke initiatieven kunnen op onze steun rekenen.

  Veel organisaties en verenigingen kunnen niet zonder de steun van sponsors. Antares ondersteunt daarom graag aansprekende en sprankelende initiatieven. Wij willen laten zien dat wij ons betrokken voelen bij de samenleving. Twijfel daarom niet als u een verzoek heeft en neemt u contact met ons op. Samen kunnen we doelen bereiken!

 • Overlast

  Iedereen wil graag op een prettige manier wonen in zijn straat en buurt. Hier kunnen we alleen samen voor zorgen. Het is van belang dat we elkaar niet onnodig tot last zijn. Voorkom dat uw buurtbewoners hinder ondervinden van uw gedrag. Dit heeft namelijk grote invloed op het woon- en leefgenot in een wijk. Het is moeilijk aan te geven wanneer er nu echt sprake is van overlast, maar bedenk altijd of u het zelf zou accepteren als buurtgenoten zich op dezelfde manier zouden gedragen ten opzichte van u. Het gevoel van het ondervinden van overlast is vaak zeer persoonlijk, het is daarom moeilijk om een grens te trekken tussen geaccepteerd gedrag en overlast.

  Overlast hoeft zich niet altijd af te spelen tussen directe buren. Hinder kan ook betrekking hebben op straat- en wijkbewoners of bewoners van hetzelfde gebouw.

  Vanzelfsprekend kunt u met overlastproblemen altijd terecht bij Antares. Wij raden wel aan om in eerste instantie te praten met de veroorzaker van de overlast. Door uw irritaties over en weer kenbaar te maken, kunt u samen naar een oplossing zoeken. Praten met de veroorzaker is niet altijd mogelijk. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld onveilig. Ook wanneer gesprekken met de veroorzaker niet leiden tot verbetering is het zinvol om in contact te treden met Antares. U kunt schriftelijk, telefonisch, mondeling of via onderstaand overlast formulier melding maken van het probleem. Alle meldingen worden in behandeling genomen, vervolgens wordt gekeken naar een passende oplossing voor het probleem.

  Wanneer de melding betrekking heeft op een strafbaar feit, moet ook aangifte gedaan worden bij de politie. In de brochure Burenoverlast leest u meer over dit onderwerp.

 • Hennep

  Antares wijst zijn huurders graag op de gevolgen van het kweken van hennep. Behalve dat hennepkweek strafbaar is, zijn hennepkwekers ook een gevaar voor hun woonomgeving. Het illegaal aftappen van stroom zorgt voor brandgevaar. Daarnaast kan er bij de kweek water- en stankoverlast ontstaan voor omwonenden. Antares tolereert daarom geen enkele vorm van hennepkweek in zijn woningen om te voorkomen dat buurten verloederen als gevolg van hennepteelt. Let op: bij constatering van hennep of andere vormen van verdovende middelen gaan wij over tot beëindiging van de huuroverenkomst.

  Wilt u meer weten download dan hier de brochure Hard tegen hennepkweek, soft- en harddrugs!

   

   

   

   

 • Veiligheid

  Naast de taken die Antares hierin heeft, is de veiligheid ook afhankelijk van de huurder. Aedes, het overkoepelend orgaan van woningcorporaties, heeft een aantal tips en preventiemaatregelen verzameld in de Veiligheidskrant.

 • Buurtbemiddeling

  Hoe onstaat burenruzie
  Burenruzie, het begint vaak met iets kleins zoals geluidsoverlast, overhangende takken of een auto die verkeerd geparkeerd staat.

  Oplossing
  Buurtbemiddeling is in veel gevallen een goede manier om het conflict dat tussen buren is ontstaan, op te lossen. De buurtbemiddelaar brengt mensen met elkaar in contact en zorgt dat de bestaande problemen bespreekbaar worden. Hij of zij leidt het gesprek in goede banen. Uiteindelijk zijn het de buren zelf die het probleem oplossen.

  Het project buurtbemiddeling
  In juni 2008 is de gemeente Venlo gestart met het project “Buurtbemiddeling”. Mensen met buurt- of burenproblemen kunnen een buurtbemiddelaar inschakelen om een stagnerend conflict (weer) bespreekbaar te maken. Het werkgebied is de hele gemeente Venlo.

  Op zoek naar meer informatie
  Lees hier meer over in de flyer Buurtbemiddeling.

 • Woonregels

  Iedereen wil graag op een prettige manier wonen in zijn straat en buurt. Hier kunnen we alleen samen voor zorgen. Het is van belang dat we elkaar niet onnodig tot last zijn. Zorg er voor dat uw buurtbewoners geen hinder ondervinden van uw gedrag. Dit heeft namelijk grote invloed op het woon- en leefgenot in een wijk of buurt. Antares heeft daarom een aantal woonafspraken opgesteld. Wanneer deze tips worden nageleefd, kan iedereen op een prettige manier wonen.

  U kunt hier de woonregels opvragen.

 • Gedragsregels

  U bent als huurder vast wel eens bij onze balie geweest op het kantoor. Misschien had u een vraag over uw contract of was er iets stuk aan uw woning. Op dat moment luistert onze baliemedewerker naar uw vraag en probeert deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Soms is dit eenvoudig, andere keren vergt een vraag wat meer uitzoekwerk.

  Het kan zijn dat wij u vraag niet direct kunnen beantwoorden. Of u bent zelf verantwoordelijk en moet een eigen oplossing bedenken. Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn, daarom zullen wij u helpen waar mogelijk. Helaas worden sommige bezoekers boos op onze baliemedewerkers wanneer wij niet direct een oplossing kunnen bieden. Dit is niet prettig en onze medewerkers kunnen zich hierdoor bedreigd voelen.

  Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Hierop staat wat eigenlijk heel normaal is: dat we elkaar met respect behandelen.

  Wat mag u van ons verwachten?
  - Wij proberen u zo goed en zo snel mogelijk te helpen.
  - Wij hebben respect voor u.
  - Wij respecteren uw privacy.
  - Wij behandelen iedereen gelijk.

  Wij verzoeken u rekening te houden met onze huisregels
  - Roken is niet toegestaan.
  - Houd de kantoorruimte netjes.
  - Huisdieren moeten buiten wachten.

  Wij helpen geen bezoekers die...
  - drugs of drank hebben gebruikt,
  - schreeuwen, discrimineren, beledigen of dreigen,
  - zich gewelddadig gedragen of dreigen met geweld,
  - agressief of handtastelijk zijn,
  - met voorwerpen gooien.

  Wij vertrouwen op uw medewerking
  Klanten die onze huisregels niet respecteren en zich hinderlijk gedragen ten opzichte van andere klanten of medewerkers, moeten het kantoorpand verlaten. Bij agressief gedrag, belediging, geweld of dreigen met geweld, waarschuwen wij de politie, u riskeert een toegangsverbod tot onze organisatie.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Statistiek Cookies
Deze cookies zijn nodig om statistieke gegevens te kunnen verzamelen omtrend sitebezoek.
Meer weten...