Als huurder profiteren van zonnepanelen?

Antares biedt u zonnepanelen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Zonder dat u daar verder iets voor hoeft te doen. Wij zorgen voor de installatie en het onderhoud. U heeft altijd een voordeel.

De bijdrage die u betaalt, is afhankelijk van het aantal panelen. Hoeveel uw bijdrage bedraagt, staat in onderstaande tabel aangegeven. Het restant van de opbrengst is voor u. Stel uw woning heeft een dakvlak op het zuiden en er kunnen tien panelen geplaatst worden. De opbrengst is dan circa € 40,- per maand. U betaalt hiervoor slechts € 23,- per maand aan extra huur. Deze huurverhoging is een apart servicecomponent en wordt niet geïndexeerd met de jaarlijkse huurverhoging. De overige € 17,- aan opbrengst per maand is voor uzelf. U heeft dus altijd direct voordeel! 


* De maximale opbrengst is gebaseerd op een ideale ligging op het zuiden. Uw woning kan een afwijkende ligging hebben. De gehanteerde energieprijzen zijn indicatief. De daadwerkelijke energieprijs is afhankelijk van het leveringscontract met uw eigen energieleverancier.

Heeft u als huurder van Antares interesse in zonnepanelen? Dan kunt u uw interesse aangeven door het interesseformulier in te vullen. Dan bekijken wij samen of uw woning in aanmerking komt voor zonnepanelen. Wij kunnen helaas niet al onze huurwoningen voorzien van zonnepanelen.

Hieronder leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar info@thuisbijantares.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 1. Welke woningen komen in aanmerking voor zonnepanelen?
  Eengezinswoningen en grondgebonden seniorenwoningen. Woningen waar geen dakonderhoud / renovatie gepland is binnen 5 jaar.
 2. Wat zijn de technische selectiecriteria om in aanmerking te komen?
  Niet alle woningen kunnen worden voorzien van zonnepanelen. De ligging van uw woning ten opzichte van het zuiden, de toekomstplannen die de woningcorporatie met uw woning heeft en of er op korte termijn groot onderhoud aan het dak gepleegd moet worden, zijn allemaal factoren die hier invloed op kunnen hebben. Hoogbouwflats worden uitgesloten van het project.
 3. Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?
  Vele daken zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor een goede opbrengst van de panelen is het belangrijk dat er zo veel mogelijk zonnelicht door de zonnepanelen wordt opgevangen. De ligging en de hellingshoek van uw dak bepalen in grote mate de geschiktheid. Daken gericht naar het noorden of daken waar schaduw op valt, zijn daarom niet geschikt. Uw dak ligt bij voorkeur zo zuidelijk mogelijk, in ieder geval tussen oost en west. Hoe meer gericht naar het zuiden, hoe hoger de opbrengst. Als er veel schaduw op uw dak valt, bijvoorbeeld door bomen, dan zal de opbrengst erg tegenvallen. Wat verder van belang is, dat er niet te veel obstakels op uw dak aanwezig zijn zoals dakramen, dakkapellen, afvoeren et cetera. Wilt u een indruk hebben of u voldoende dakoppervlakte heeft en of uw dak geschikt is, vul dan de daktest in of maak gebruik van de Zonnekaart Limburg. Ook wij als corporatie moeten nagaan of uw woning geschikt is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat op korte termijn onderhoud aan uw dak gepland is of dat we andere plannen hebben met uw woning.
 4. Zit ik vast aan de bestelling als ik me op de website inschrijf?
  U kunt uw interesse voor zonnepanelen op deze pagina kenbaar maken. In een persoonlijk advies staat een berekening hoeveel panelen er op uw dak passen, hoeveel deze opbrengen en wat dit voor u betekent.
 5. Kan ik mij alleen via internet inschrijven/aanmelden?
  Wij geven de voorkeur aan het inschrijven via internet. Heeft u geen internetaansluiting en wilt u toch meedoen dan is dat natuurlijk ook mogelijk. U kunt iemand uit uw omgeving vragen om u in te schrijven via internet. U kunt zijn of haar e-mailadres gebruiken voor de inschrijving. In dit geval moet u er wel op letten dat u wel het adres en de gegevens van uw eigen huis/dak invoert. Lukt het u ook zo niet? Neem dan contact op met het Klant Service Centrum van Antares via (077) 373 36 66.
 6. Wat gebeurt er met het zonnepanelensysteem als ik ga verhuizen?
  De zonnepanelen zijn eigendom van de corporatie. Op het moment dat u verhuist, blijven de zonnepanelen op het dak liggen. U hoeft dus niets te doen of achteraf bij te betalen.
 7. Hoeveel moet ik zelf als huurder bijdragen aan de panelen?
  U hoeft zelf geen geld voor de aanschaf van de panelen te betalen. De opbrengst voor de panelen is helemaal voor u. Wel betaalt u per maand een bijdrage voor de panelen. Het verschil tussen de opbrengst en uw bijdrage is helemaal voor u. En dit iedere maand weer. De daadwerkelijke opbrengst is wel afhankelijk van de oriëntatie van uw woning, de hellingshoek van uw dak en eventuele schaduwwerking.
 8. Aan wie moet ik mijn bijdrage betalen?
  Uw bijdrage aan de zonnepanelen wordt op maandbasis door Antares via de huur bij u in rekening gebracht.
 9. Op welke wijze wordt de investering van de zonnepanelen doorberekend aan de huurder?
  De berekening van de huurverhoging wordt op individueel niveau ondergebracht in het maatwerk(persoonlijk) advies en is gebaseerd op de beleidskaders van Antares. Op het moment van oplevering van het systeem moet de bijdrage van de huurder verwerkt te zijn in ons administratiesysteem. Door de zonnepanelen als een aparte component in de huurovereenkomst met de huurder op te nemen (vergelijkbaar met een garage) wordt aan deze component geen andere verhoging (bijvoorbeeld inflatiecorrectie) toegekend.
 10. Moet de huurder toestemming geven bij monitoren?
  Ja, als huurder moet u toestemming verlenen. De gegevens worden niet alleen door de huurder uitgelezen, maar ook aan derden beschikbaar gesteld. Wilt u als huurderdit niet, dan vervalt de opbrengstgarantie.
Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Statistiek Cookies
Deze cookies zijn nodig om statistieke gegevens te kunnen verzamelen omtrend sitebezoek.
Meer weten...