Antares zet gematigd huurbeleid voort

Ook in 2018 voert Antares het huurverhogingsvoorstel van het kabinet niet volledig door. Antares beperkt de huurverhoging tot het inflatieniveau van 1,4%. We doen dit om de woonlasten van onze huurders, ook die met een middeninkomen, beperkt te houden en toch te kunnen investeren in maatregelen om onze woningen duurzamer te maken.

Het kabinet heeft ook voor dit jaar gekozen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Uitgangspunt daarbij is dat huurders met een hoog inkomen die een sociale huurwoning huren meer huurverhoging betalen dan huurders met een laag inkomen. De overheid wil op deze manier de doorstroming bevorderen om zo voldoende woningen beschikbaar te krijgen voor mensen met een kleine beurs.

De minister heeft bepaald dat de huren per 1 juli 2018 maximaal als volgt mogen stijgen:

  • 3,9% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 41.056;
  • 5,4% voor huisinkomens boven € 41.056.

Inflatiepercentage
Antares beperkt de huurverhoging voor alle inkomensgroepen tot het inflatiepercentage. Antares wil hiermee een goede balans vinden tussen enerzijds betaalbaar wonen voor de doelgroep en anderzijds voldoende financiële ruimte te houden voor het doen van noodzakelijke investeringen. De komende vijf jaar verduurzaamt Antares circa 1.600 woningen, bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen en het toepassen van zonnepanelen. Daar is in totaal een slordige € 50 miljoen mee gemoeid.

Door de huurverhoging te beperken tot het inflatiepercentage kan Antares de huren betaalbaar houden voor de laagste inkomens. Het merendeel van de huishoudens in deze categorie kan bovendien een beroep doen op huurtoeslag, waardoor het netto effect van de huurverhoging beperkt blijft.

Middeninkomens
Antares beperkt de huurverhoging ook de voor de inkomensgroep boven de € 41.056 tot 1,4%, omdat de corporatie van mening is dat de middeninkomens de afgelopen jaren al forse huurverhogingen voor de kiezen hebben gekregen. Antares vindt het daarom gepast om de huurverhoging dit jaar te matigen.

Ten slotte verhoogt Antares ook de huren van zijn circa honderd geliberaliseerde woningen met 1,4%. Antares vreest dat een hogere verhoging leidt tot leegstand. Het kost Antares nu als steeds meer moeite om huurders voor deze woningen te vinden. Leegstand beïnvloedt de inkomsten van Antares negatief en dat is uiteindelijk negatief voor alle huurders.

Wilt u meer informatie over de ontwikkeling van de huren in 2017, bekijk dan de huurkrant 2018.

Nieuws

Details

  • Datum: donderdag 26 april 2018
  • Categorie: Over Antares
Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Statistiek Cookies
Deze cookies zijn nodig om statistieke gegevens te kunnen verzamelen omtrend sitebezoek.
Meer weten...