Partners

Antares kan en wil niet alles alleen doen. De wensen en eisen van huurders zijn de afgelopen decennia veranderd en steeds specifieker geworden. Antares sluit daarom allianties. Wij zijn op zoek gegaan naar partners die kennis en expertise in huis hebben om gezamenlijk de beste kwaliteit te bieden. Al geruime tijd werkt Antares daarom intensief samen met gemeentelijke overheden, ICT-, installatie- en bouwbedrijven, instellingen voor welzijn en zorg, andere woningcorporaties en bewonersorganisaties. Hierbij vinden wij het belangrijk om de regie te voeren en de kaders met onze partners vast te stellen. De samenwerkingen verlopen prima en hebben als resultaat dat onze huurders de best mogelijke dienstverlening krijgen aangeboden.

Antares investeert in zijn werkprocessen intensief in het onderhouden van contacten met zijn stakeholders. Die contacten maken deel uit van de bedrijfsvoering van Antares.

Er vinden regelmatig overleggen plaats met:
• huurdersbelangenverenigingen;
• zorgverlenende instanties;
• gemeenten;
• gemeentebesturen;
• wijkoverleggen;
• welzijnsstichtingen;
• collega-corporaties;
• ouderenorganisaties;
• winkeliersverenigingen;
• onderwijsinstellingen;
• culturele organisaties.

Daarnaast organiseert Antares met enige regelmaat themabijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties waarbij het beleid van Antares en zijn activiteiten worden toegelicht. Denk daarbij aan bewonersavonden, dorpsraden, wijkoverleggen, Rotary, gemeenteraden.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Statistiek Cookies
Deze cookies zijn nodig om statistieke gegevens te kunnen verzamelen omtrend sitebezoek.
Meer weten...