Over ons

Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen en ruim zestig collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Venlo, stadsdeel Tegelen. Onze woningen liggen in Blerick, Meijel, Tegelen, Steyl, Kessel, Baarlo en Venlo. Voor alle doelgroepen bieden wij woningen aan: gezinswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen en appartementen.

Kerntaak

Woningen bouwen, verhuren, onderhouden en daarmee tevreden klanten bedienen; dat is onze kerntaak. Bij alles wat Antares onderneemt, nemen duurzaamheid en de leefbaarheid van buurten en wijken een belangrijke plek in. Met collega’s, partners én onze huurders werken wij elke dag samen aan woongeluk.

Kernwaarden

Onze kernwaarden dichtbij, verbonden en authentiek vormen ons ‘DNA’ en zijn het uitgangspunt van ons dagelijks handelen.

Organogram

Ons organogram is niet traditioneel. Het laat zien dat teams gelijkwaardig aan elkaar werken. De verbinding is er via onze bedoeling: (samen werken aan) woongeluk.