Partners

Als woningcorporatie werken wij met veel partijen samen. Dagelijks kopen wij bij verschillende leveranciers diensten en producten. Van onze leveranciers verwachten wij dezelfde ambitie en inzet als van onze eigen medewerkers. Wij vinden het belangrijk een goede en duurzame relatie op te bouwen met onze partners.

Servicebedrijven

Heeft u bijvoorbeeld een reparatieverzoek, dan komt u via het algemene nummer van Antares direct in contact met onze servicebedrijven, die de reparatie bij u komen uitvoeren. Per gebied werken wij hiervoor met vaste partners samen.

Maatschappelijke partners

Ook investeren wij intensief in het onderhouden van contacten met onze maatschappelijke partners. Zo vinden er regelmatig overleggen plaats met:

 • Huurdersbelangenverenigingen
 • Zorg- en welzijnsorganisaties
 • Gemeenten, gemeentebesturen en gemeenteraden
 • Wijkoverleggen
 • Politie
 • Andere woningcorporaties
 • Ouderenorganisaties
 • Winkeliers- of ondernemersverenigingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Culturele en maatschappelijke organisaties
 • Dorps- en wijkraden