Gedragscodes en beleid

Wij dragen zorg voor goede en betaalbare huisvesting en wooncomfort met aandacht voor het milieu en de leefomgeving. Wij doen dat op een transparante, klantgerichte, integere en resultaatgerichte wijze, met een efficiënte, professionele en betrokken organisatie, in goede samenwerking met onze stakeholders. Antares heeft zich verbonden aan de Aedescode. Daarnaast heeft Antares een eigen gedragscode. Deze gedragscode benoemt kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die Antares hanteert en waarop Antares aanspreekbaar is.

Integer handelen

Antares vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Onderdeel van de integriteitscode is de speak-up-meldregeling. Het ministerie van VROM heeft een meldpunt ingericht waar iedereen terecht kan om signalen te melden die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen woningcorporaties. Wilt u een misstand melden, mail dan naar meldpuntcorporaties@minvrom.nl.

Visitatie

De woningcorporaties die bij branchevereniging Aedes zijn aangesloten, zijn verplicht zich één keer per vier jaar te onderwerpen aan een audit/visitatie. Dit levert een gestructureerd oordeel op over de maatschappelijke prestaties. Het visitatierapport over de periode 2016-2019 is hier in te zien.