Zorgappartementen Sint Josepkerk, Tegelen

Op de plek waar de Sint Josephkerk stond in Tegelen, wordt een woongebouw gebouwd met 23 zorgappartementen. Het betreft een samenwerking tussen projectontwikkelaar WOOZ, zorgconcept Holikiday, zorgverlener Het Andere Wonen en Antares, die straks eigenaar wordt van het gebouw. De appartementen zijn bestemd voor dementerende ouderen. Niet Antares, maar Het Andere Wonen wijst de woningen toe.

Al sinds 2010 worden in de kerk geen diensten meer gehouden. Diverse plannen om hier woningen te bouwen zijn om financiële redenen niet doorgegaan. Als alternatief heeft projectontwikkelaar WOOZ een plan ontwikkeld om op deze locatie een zorgcomplex te bouwen volgens het Holikiday-concept. Dit concept richt zich op de doelgroep zorgbehoevende, dementerende ouderen (veelal tachtigplussers) met een bescheiden beurs. In tegenstelling tot veel zorgcomplexen, kunnen hun partners (zonder of met een minimale zorgbehoefte) bij hen blijven wonen. Holikiday richt zich met name op de ouderen die wonen in de wijk waar het concept wordt gebouwd.

Toewijzing door Het andere Wonen
Na oplevering wordt Antares de eigenaar van het gebouw. Net als bij andere intramurale zorgwoningen, verhuren wij het gebouw aan zorgorganisatie Het Andere Wonen. Zij wijzen de woningen toe op basis van de indicatie. Antares houdt in de gaten of de woningen passend worden toegewezen.

Planning
Voor de zomervakantie van 2022 is de fundering gestort en na de bouwvak is de bouw gestart. Oplevering wordt verwacht in mei 2023.

Meer informatie

Heeft u interesse of wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Het Andere Wonen via 085 200 75 90 of info@hetanderewonen.nl. Omdat wij de woningen niet individueel verhuren, heeft het geen zin om u bij Antares te melden om uw interesse kenbaar te maken.

Bekijk de andere nieuwbouwprojecten

Meer informatie

Plaats: Tegelen
Locatie: Centrum
Huur/koop: Huur
Status: In uitvoering