25 maart 2021

Eenmalige huurverlaging

Afgelopen week hebben alle huurders die volgens de gegevens van de Belastingdienst in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging, bericht van ons gehad. We hebben 581 huurders blij kunnen maken met de mededeling dat hun kale huur per 1 mei 2021 verlaagd wordt. Het betreft hier huurders die aan de volgende voorwaarden voldoen:

De Belastingdienst heeft hierbij gekeken naar het inkomen in 2019 en de huishoudsamenstelling per medio januari 2021. Dus van alle mensen die medio januari 2021 in een woning van Antares wonen, is gekeken naar het inkomen van 2019. Hierbij wordt het inkomen inwonende kinderen tot 27 jaar niet meegerekend.

Veranderingen in uw situatie
Is uw huishoudinkomen in de loop van 2020 en 2021 gedaald tot onder de inkomensgrens, zoals in de tabel weergegeven? Of is uw huishoudsamenstelling veranderd vanaf medio januari 2021? Bijvoorbeeld doordat u bent gescheiden, uw partner is overleden, of een inwonend kind van 27 jaar of ouder het huis uit is gegaan? En is uw kale huur (netto huur; dus zonder de servicekosten) hoger dan € 633,25 (een- of twee persoonshuishouden) of € 678,66 (drie- of meer persoonshuishouden)?

Dan kan het de moeite waard zijn om huurverlaging aan te vragen.

Huurverlaging aanvragen
Om uw verzoek tot huurverlaging in behandeling te kunnen nemen, hebben we de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw inkomensgegevens van de voorgaande zes maanden. U moet namelijk kunnen aantonen dat deze inkomensdaling tenminste zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging is opgetreden.

Dit kunnen salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder zijn (wanneer u een zzp’er bent). Dit geldt voor alle bewoners die ingeschreven staan op het specifieke adres. De inkomensgegevens van alle inwonende kinderen tot 27 jaar worden niet meegeteld.

  • Een adresuittreksel BRP

Dit is een uittreksel van de gemeente waarop staat wie er allemaal op het specifieke adres staan ingeschreven. Dit wordt ook wel ‘BRP Uitgebreid Gezin’ genoemd. U kunt dit online bij de gemeente aanvragen met behulp van uw DigiD.

Uw verzoek tot huurverlaging moet uiterlijk 30 december 2021 bij Antares binnen zijn.

Zodra wij bovenstaande gegevens van u hebben ontvangen, nemen wij uw verzoek in behandeling. U krijgt dan binnen 3 weken bericht van ons. Wanneer uw verzoek tot huurverlaging wordt goedgekeurd, gaat de huurverlaging in op de tweede maand na het voorstel voor de nieuwe huurprijs.

 

 

Ander nieuws