Aedes Benchmark: trots op onze score!

30 november 2023

Deze week presenteerde Aedes vereniging van woningcorporaties de resultaten van het jaarlijkse benchmarkonderzoek. En wat zijn wij trots op onze scores! Op zowel ‘huurdersoordeel’ als ‘duurzaamheid’ scoren wij namelijk de hoogste score: een dikke A!

Duurzaamheid
De afgelopen jaren hebben we flink ingezet op verduurzaming van onze woningvoorraad. En sinds de energiecrisis, besloten we nog eens 2.000 woningen versneld te verduurzamen. Daardoor gaan we de landelijke doelstelling om in 2028 géén E-F-G-labels meer te hebben, veel eerder realiseren, namelijk eind 2025 al!

Huurdersoordeel
Onze huurders beoordelen onze dienstverlening met een dikke 8! Daar zijn we heel blij mee. Maar dat hadden we natuurlijk nooit gekund zonder onze ketenpartners. Want zij zijn het verlengstuk van Antares. We proberen onze huurders meer bij onze organisatie en dienstverlening te betrekken. Daarom werken we sinds dit jaar met klantpanels. Daaruit kwam een schat aan informatie: onderwerpen waarmee we al bezig waren in de organisatie, maar ook nieuwe ideeën die verder gaan onderzoeken en aanpakken!

Op de onderdelen ‘bedrijfslasten’ en ‘onderhoud’ scoren we een nette B. Daarmee horen we bij het landelijke gemiddelde. Kortom: een score om trots op te zijn! 😊

Ander nieuws