Team Leefbaarheid

Bij Antares werken we met twee wijkteams: het wijkteam Venlo-Blerick en het wijkteam Tegelen-Peel en Maas. In deze wijkteams zijn wijkbeheerders, coördinatoren leefbaarheid en coördinatoren woonoverlast actief. Zij zijn bijna dagelijks in de verschillende wijken te vinden. Ze zijn het aanspreekpunt voor vragen over leefbaarheid in de wijk.

Contact opnemen

Maakt u zich zorgen over dingen die u signaleert in het gebouw, uw buurt of bij uw medebewoners, of heeft u vragen over uw leefomgeving? Dan kunt u contact opnemen met he team Leefbaarheid via (077) 373 36 66. Ook kunt u e-mailen naar: leefbaarheid@thuisbijantares.nl.

Veelgestelde vragen