Geschillencommissie

Mocht u niet tevreden zijn over het standpunt van Antares, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie.

Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht en spreekt een bindend advies uit. U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen via het klachtformulier van de Regionale Geschillencommissie.