Samen huren

Gaat u samenwonen of komt er iemand anders dan uw partner (tijdelijk) bij u wonen? Dan bent u verplicht dit bij ons te melden. De persoon die bij u komt wonen, wordt geen medehuurder. U blijft als hoofdhuurder zelf verantwoordelijk voor de woning en de huur. Ook kan de persoon die bij u inwoont uw woning niet overnemen als u zelf verhuist.

Medehuurder

Woont u als hoofdhuurder minimaal twee jaar samen met uw partner? Dan kan hij of zij medehuurder worden. Uw medehuurder heeft dan dezelfde rechten en plichten als u. Zo bent u allebei verantwoordelijk voor de woning en het betalen van de huur.

Aanvragen

Voor het aanvragen van (tijdelijke) inwoning of voor medehuurderschap vult u het 'aanvraagformulier samen huren' in.

Wilt u het medehuurderschap beëindigen? Vul dan het formulier 'beëindiging medehuurderschap' in.

Veelgestelde vragen