Huurcommissie

Heeft u een klacht over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van uw woning en u komt er met ons niet uit? Dan kunt u Huurcommissie vragen een uitspraak te doen. De Huurcommissie is een landelijke, onafhankelijke en onpartijdige overheidsorganisatie voor huurders en verhuurders.

Kijk op www.huurcommissie.nl voor alle informatie en het downloaden van de juiste formulieren. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van huurders en verhuurders. Het secretariaat van de Huurcommissie is onderdeel van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM).

Meer informatie