Schotel- en vlakantennes

Bij woningen die na 2005 zijn gebouwd en bij hoogbouw zijn schotel- en vlakantennes niet toegestaan. Bij laagbouw is het plaatsen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Vraag daarom altijd vooraf toestemming. Een antenne die voldoet aan onze eisen mag u zonder gemeentelijke vergunning plaatsen.

Het onderhoud van de antenne is net als het plaatsen voor uw rekening. Als u gaat verhuizen, dan verwijdert u de antenne. U kunt de antenne namelijk niet overdragen aan de nieuwe huurder.