Huurdersbelangenvereniging (hbv)

Antares vindt het belangrijk dat huurders inspraak hebben in het beleid en de werkwijze. Daarom werken wij samen met de Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick e.o. en met de Huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel. Zij behartigen de belangen van onze huurders.

Belangrijke zaken die de huurder aangaan bespreken wij altijd met beide huurdersbelangenverenigingen. Denk aan de jaarlijkse huurverhoging, de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen en meer.

Meer informatie

Huurdersbelangenvereniging Venlo: 
Website: hbvvenlo.com
info@hbvvenlo.com of (077) 354 45 61

Huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel:
secretariaat@hbvkm.nl of 06 13 60 53 84