Over ons

Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen en ruim zestig collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Venlo, stadsdeel Tegelen. Onze woningen liggen in Blerick, Meijel, Tegelen, Steyl, Kessel, Baarlo en Venlo. Voor alle doelgroepen bieden wij woningen aan: gezinswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen en appartementen.

Missie en visie

We bieden een betaalbaar, goed onderhouden en duurzaam thuis voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien. Samen met onze huurders en partners zorgen we voor een leefbare woonomgeving.

Onze visie is: samen werken aan woongeluk. Dat bereiken we door te werken vanuit de bedoeling en door het centraal stellen van de klantbeleving in alles wat we doen. Bij alles wat Antares onderneemt, nemen duurzaamheid en de leefbaarheid van buurten en wijken een belangrijke plek in. Met collega’s, partners én onze huurders werken wij elke dag samen aan woongeluk.

DNA

Onze kernwaarden authentiek, dichtbij en verbonden vormen ons ‘DNA’ en zijn het uitgangspunt van ons dagelijks handelen.

Organogram

Ons organogram is niet traditioneel. Het laat zien dat teams gelijkwaardig aan elkaar werken. De verbinding is er via onze bedoeling: (samen werken aan) woongeluk.