Parkeerplaats of garage

Op diverse plaatsen kunt u losse parkeerplaatsen en garages huren. Deze bieden wij aan via ons huuraanbod.

U hoeft zich hiervoor niet in te schrijven, met uitzondering van de garages van enkele complexen. Bewoners van het complex waar de garages bij horen, krijgen voorrang bij de toewijzing.

Wie het eerst komt...

Zodra er parkeerplaatsen of garages vrijkomen, bieden wij deze aan via ons huuraanbod. Hierbij geldt dat de eerste die reageert, als eerste de kans heeft om de garage of parkeerplaats te huren.

Hierop zijn enkele uitzonderingen:

  • Garages of parkeerplaatsen die bij een bepaald woongebouw horen, bieden we eerst via het mededelingenbord aan de bewoners van dat woongebouw aan. Reageert er niemand, dan bieden we deze op onze website te huur aan. Dus als ze online staan, kan iedereen reageren.
  • Garages bij de Molenbossenflats in Blerick worden alleen aan de bewoners van de Molenbossen verhuurd. Bewoners kunnen zich hiervoor inschrijven.

Veelgestelde vragen