Documenten aanleveren

Voordat u kunt reageren op ons woningaanbod, zorgt u dat de juiste documenten geüpload zijn. Log hiervoor in op uw account als woningzoekende. Het is belangrijk dat uw gegevens altijd kloppen. Als uw gegevens veranderen, pas dit dan direct aan. Wij kunnen u geen woning aanbieden als de gegevens niet juist zijn.

Documenten die u geüpload moet hebben om een woning aangeboden te kunnen krijgen:

Mijn inkomen

  • De meest recente inkomensverklaring, op te vragen bij de Belastingdienst met uw DigiD via mijn.belastingdienst.nl.
    Heeft u geen DigiD? Maak dan gebruik van de belastingtelefoon 0800-0543 voor het opvragen van uw inkomensverklaring.

Alles over de inkomensverklaring vindt u op de site van de Belastingdienst. 

Mijn documenten

  • Het volledig ingevulde formulier 'Aanvullende informatie'
  • Een uittreksel BRP historische adressen van uw huidige woonadres inclusief woonhistorie, met ingangsdatum van bewoning van uzelf en van alle meeverhuizende personen. Let op: het uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden. U kunt het uittreksel opvragen via de website van uw gemeente (of maak een afspraak op het gemeentehuis). Als u huurder bent van Antares hoeft u dit niet aan te leveren.
  • Als u doorstromer (of starter met onzelfstandige woonruimte) bent: verhuurderverklaring van uw huidige verhuurder of laatste zelfstandige woonadres inclusief betaaloverzicht van een half jaar. Let op: de verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.  Als u huurder bent van Antares hoeft u dit niet aan te leveren.
  • Kopieën van de meest recente inkomensgegevens, bijvoorbeeld de salarisstroken en/of uitkeringsstroken van de laatste twee maanden.
  • Als u zelfstandig ondernemer bent: kopie van de prognose voor dit jaar, opgesteld door een onafhankelijk boekhouder en de aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar.
  • Indien er sprake is van schulden, een recent schuldenoverzicht. Dit kunt u opvragen bij uw bewindvoerder of crediteur(en).

U kunt bovenstaande documenten alvast uploaden via Mijn overzicht. Zorg ervoor dat u bij het uploaden van uw documenten uw BurgerServiceNummer (BSN) onleesbaar maakt.

Juiste gegevens

Als uit deze gegevens blijkt dat er zich wijzigingen hebben voorgedaan of dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, dan kan dit voor ons aanleiding zijn om de woning toch niet aan u te verhuren. Antares beschouwt dit dan als een weigering en nodigt de volgende kandidaat uit.

Veelgestelde vragen