Documenten aanleveren

Als de woning aan u wordt toegewezen, vragen wij u allerlei gegevens aan te leveren. Daarmee controleren we of alles correct is, zoals inkomen, leeftijd en huishoudsamenstelling. Hiervoor heeft u de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting óf inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig. U kunt dit aanvragen door in te loggen met uw DigiD of via de BelastingTelefoon (0800-0543). Houd er rekening mee dat de levertijd tien werkdagen is.

Juiste gegevens

Als uit deze gegevens blijkt dat er zich wijzigingen hebben voorgedaan of dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, dan kan dit voor ons aanleiding zijn om de woning toch niet aan u te verhuren. Antares beschouwt dit dan als een weigering en nodigt de volgende kandidaat uit.

Verhuurdersverklaring

Als u eerst bij een andere verhuurder een woning heeft gehuurd, vragen wij u een verhuurdersverklaring aan te leveren. Daarin verklaart uw vorige verhuurder dat u geen huurachterstand heeft en dat u geen overlast heeft veroorzaakt. Zonder positieve verhuurdersverklaring, kunnen wij de woning niet aan u toewijzen.

Veelgestelde vragen