Medische aanpassingen

In een aantal gevallen komt het voor dat een medische aanpassing in uw woning nodig is. Vaak is dat op voorschrift van uw huisarts of specialist.

Het aanvragen van medische aanpassingen verloopt altijd via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en vraagt u aan via uw gemeente. Op basis van uw persoonlijke situatie bepaalt de gemeente of u recht heeft op een aanpassing of een vergoeding. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. Voor Venlo belt u 14 077; voor Peel en Maas belt u (077) 306 66 66.

Maatwerk

In sommige gevallen kan bij wijze van uitzondering de voorziening ook door Antares worden geplaatst. Dit is in alle gevallen maatwerk. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met een van de verhuurmakelaars: (077) 373 36 66.

Veelgestelde vragen