Verzekeren

Antares heeft voor al zijn woningen een opstalverzekering afgesloten. Dit betekent dat het huis, maar ook de bijgebouwen en fundering zijn verzekerd tegen schade van bijvoorbeeld brand, blikseminslag, storm of (een poging tot) inbraak. Zelf dient u een aansprakelijkheidsverzekering (WA) en een inboedelverzekering af te sluiten.

Verplichte WA-verzekering

Een WA-verzekering is volgens de wet verplicht. U bent verzekerd voor alle schade die u, uw gezinsleden of huisdieren aan anderen toebrengen. Een inboedelverzekering verzekert u tegen schade en diefstal die uw inboedel of huisraad kan oplopen. Bijvoorbeeld door brand, water, blikseminslag, storm, diefstal en vandalisme. Ook voor gevolgschade, bijvoorbeeld beschadigingen door lekkage, spreekt u uw inboedelverzekering aan.

Veelgestelde vragen