Huurverhoging

Elk jaar stelt de overheid vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen. Woningcorporaties bepalen zelf of ze deze huurverhoging geheel, voor een deel of niet doorvoeren. De inkomsten uit de huurverhoging zijn nodig om de afdracht aan de overheid te voldoen en om onderhoud aan de woningen uit te voeren.

Brief over huurverhoging

Het aanpassen van de huren doen we vanaf 1 juli. Twee maanden hiervoor ontvangt u een brief van ons. Uiterlijk 1 mei leest u dus wat de huurverhoging voor u betekent. Want niet al onze huren stijgen altijd met hetzelfde percentage. Ook leest u in deze brief wat u kunt doen als u het met de huurverhoging niet eens bent.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Lees dan de Huurkrant 2024. Ook in onze kennisbank van Mijn Antares vindt u veel vragen en antwoorden over de huurverhoging. Een aantal hiervan vindt u ook in dit document.

Veelgestelde vragen