3-in-1-fonds

Als bewoner komt u vroeg of laat in aanraking met kleine onderhoudsklussen. Denk bijvoorbeeld aan een kapot slot of een klemmend raam.

In de wet is geregeld dat u zelf verantwoordelijk bent voor kleinere, dagelijkse reparaties aan uw woning (Besluit kleine herstellingen). De kosten zijn voor uw rekening. Omdat de kosten van deze klusjes stiekem flink kunnen oplopen, bieden wij het 3-in-1-fonds aan. Voor een kleine bijdrage per maand nemen wij veel onderhoudswerkzaamheden van u over. Ook rioolontstopping en de glasverzekering vallen hieronder. De bijdrage voor het 3-in-1-fonds bedraagt € 7,54 per maand. Dit verrekenen wij in de servicekosten.

Automatisch lid

Nieuwe huurders zijn automatisch lid van het 3-in-1-fonds. Meldt u zich pas aan als er veel dingen gerepareerd moeten worden, dan verzoeken wij dat u eerst alle gebreken zelf repareert voor u lid kunt worden.

De bijdrage voor het 3-in-1-fonds verrekenen wij in uw servicekosten. Wilt u geen lid meer zijn, dan heeft u een opzegtermijn van één maand. Zegt u de huur op? Dan beëindigen wij het abonnement automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen.

Veelgestelde vragen