Wijkteams

De medewerkers van de wijkteams Venlo-Blerick en Tegelen-Peel en Maas zijn regelmatig in uw wijk te vinden. De wijkteams bestaan uit:

  • Verhuurmakelaars: zij verhuren de woningen, voeren controles uit en doen sleuteluitgiftes
  • Medewerkers van het Klant Service Centrum: zij staan u telefonisch en aan de balie te woord en weten alle ins en outs over de wijk
  • Coördinatoren leefbaarheid: zij zijn vrijwel dagelijks in de wijk om de leefbaarheid in positieve zin te stimuleren
  • Opzichters: zij voeren controles en bouwkundige inspecties uit en houden toezicht op de uitvoering van renovatie- en verduurzamingsprojecten
  • Incasso: de incassomedewerkers houden de huurbetalingen in de gaten en ondersteunen bewoners met financiële zorgen.

De wijkteams worden ondersteund door het team Klant & Vastgoed, het team Bedrijfsvoering en het team Directie & Strategie.