Overlast

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het prettig wonen is in uw woongebouw, straat en buurt. Het gedrag van u en uw medebewoners bepaalt voor een groot deel het woongeluk in een wijk. Daarom is het belangrijk dat we elkaar niet tot last zijn. Voorkom dat uw buurtbewoners last hebben van uw gedrag.

In gesprek

Het is moeilijk aan te geven wanneer er nu echt sprake is van overlast; dat is vaak heel persoonlijk. Wij raden u altijd aan om eerst met elkaar in gesprek te gaan, mocht u overlast ervaren. Soms is de veroorzaker zich niet bewust van zijn hinderlijke gedrag. Op een respectvolle manier uw irritaties kenbaar maken, kan dan al voldoende zijn om de overlast te verhelpen. Tips hiervoor vindt u op de website problemenmetjeburen.nl.

Bemiddeling

Leiden de gesprekken met de veroorzaker niet tot verbetering, dan kunt u een buurtbemiddelaar inschakelen. Een kleine ergernis kan soms flink uit de hand lopen. Buurtbemiddeling probeert buren die met elkaar overhoop liggen weer bij elkaar te brengen. Deskundige vrijwilligers treden daarbij op als onafhankelijke bemiddelaars.

Melding bij Antares

Komt u er echt niet uit, dan kunt u altijd terecht bij Antares. Wij nemen uw melding in behandeling en zoeken samen met u naar een geschikte oplossing. Hiervoor kunt u het formulier 'overlast melden' invullen of contact opnemen met de coördinator leefbaarheid in uw buurt. Bel hiervoor (077) 373 36 66 of stuur een e-mail naar leefbaarheid@thuisbijantares.nl. Wij luisteren naar uw verhaal en ondernemen de nodige actie.

Aangifte

Bij extreme overlast is het verstandig om de politie in te schakelen of aangifte te doen. Bijvoorbeeld bij bedreiging, geweld of criminele activiteiten. Heeft u contact met de politie, geef dit dan even door aan uw coördinator leefbaarheid. Dit is belangrijk voor uw dossier.

Veelgestelde vragen