Oriëntatiegesprek

Wij maken graag kennis met u als mogelijke nieuwe huurder. Wordt u benaderd voor een woning, dan gaan we vooraf met u in gesprek. In dit oriëntatiegesprek nemen wij uw gegevens door. We bekijken of u in de woonomgeving past en of de woonomgeving bij u past. Omdat wij ongestoord woongenot willen garanderen, screenen wij alle nieuwe huurders. We stellen vragen over onder andere uw woonverleden, reden van verhuizing en financiële situatie. Ook bespreken we wat u van ons mag verwachten en wij van u.

Positief gesprek

Wordt het oriëntatiegesprek positief bevonden door beide partijen, dan kunt u in aanmerking komen voor een woning. Wilt u zelf afzien van de woning, dan kan dat. Antares benadert dan de eerstvolgende kandidaat. Als wij de kans op problemen groot achten, komt u helaas niet in aanmerking voor een woning bij Antares.

Veelgestelde vragen