Richtlijnen bij toewijzen

Bij het toewijzen hanteren wij de volgende richtlijnen:

Algemeen

 • U kunt alleen reageren op woningen die passend zijn voor u. Dit gebeurt op basis van uw gegevens over inkomen en gezinssamenstelling.
 • In een aantal gevallen passen wij voorrangsregels toe. Een 55-plusser maakt bijvoorbeeld meer kans op een seniorenwoning dan een persoon van 40 jaar.
 • Voor bestaande huurders wijzen wij alleen een nieuwe woning toe als u op tijd de huur betaalt (vóór de eerste van de maand).
 • Heeft u een betalingsachterstand, dan komt u pas in aanmerking voor een nieuwe woning als de betalingsachterstand volledig is ingehaald én u daarna minimaal zes aaneengesloten maanden vóór de eerste van de maand de huur betaalt.

Financiële situatie

 • Wij vragen altijd naar de financiële situatie van de woningzoekende om op zoek te gaan naar passende woonruimte. Hiervoor vragen wij een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Wanneer een kandidaat in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of MSNP (Minnelijke Schuldenregeling Natuurlijke Personen) zit, is toestemming van de WSNP of beschermingsbewindvoerder nodig. Hiervoor moet een schriftelijke verklaring van de bewindvoerder en een sluitend budgetplan aangeleverd worden.
 • Personen die uit de schuldsanering komen en geen nieuwe schulden hebben, kunnen (op basis van de opgebouwde wachtdagen) in aanmerking komen voor een andere woning.

Goed gedrag

 • Een kandidaat moet bij woningtoewijzing een positieve verhuurdersverklaring overleggen van zijn laatste zelfstandige woonruimte.
 • Heeft u een woning van Antares vrijwillig of verplicht verlaten vanwege overlast door drugs of wapens, dan heeft dat invloed op wanneer u weer voor een woning van Antares in aanmerking komt:
  • Overlast drugs en wapens van derden: vijf jaar geen woning van Antares en vijf jaar geen opbouw van wachtdagen
  • Overige overlast ex-huurders Antares: vijf jaar geen woning van Antares en vijf jaar geen opbouw van wachtdagen
  • Overlast overig derden: twee jaar geen woning van Antares en twee jaar geen opbouw van wachtdagen.
 • Heeft u een woning van een andere verhuurder of een particuliere woning vrijwillig of verplicht verlaten vanwege overlast door drugs of wapens, dan komt u de eerste vijf jaar na constatering niet in aanmerking voor een woning van Antares. Ook is het niet toegestaan in een woning van Antares in te wonen.
 • Heeft u een woning van Antares vrijwillig of verplicht verlaten vanwege andere overlast dan drugs of wapens (zoals geluidsoverlast, vernieling, vervuiling of wangedrag), dan kunt u de eerste vijf jaar na het verlaten van de woning geen andere woning huren bij Antares. Is er voor een tweede keer sprake van overlast, dan komt u nooit meer in aanmerking voor een woning van Antares. Ook is het niet toegestaan in een woning van Antares in te wonen.
 • Heeft u een woning van een andere verhuurder of een particuliere woning vrijwillig of verplicht verlaten vanwege andere overlast dan drugs of wapens (zoals geluidsoverlast, vernieling, vervuiling of wangedrag), dan kunt u de eerste twee jaar na het verlaten van deze woning geen andere woning huren bij Antares. Is er voor een tweede keer sprake van overlast, dan komt u nooit meer in aanmerking voor een woning van Antares. Ook is het niet toegestaan in een woning van Antares in te wonen.
 • Woningzoekenden die in het verleden tijdens een WOP-traject (Wonen Op Proef; intensieve woonbegeleiding) of HOP-traject (huren op proef) voor overlast hebben gezorgd, komen nooit meer voor een woning van Antares in aanmerking.