Richtlijnen bij toewijzen

Bij het toewijzen hanteren wij de volgende richtlijnen:

Algemeen

 • U kunt alleen reageren op woningen die passend zijn voor u. Dit gebeurt op basis van uw gegevens over inkomen en gezinssamenstelling.
 • In een aantal gevallen passen wij voorrangsregels toe. Een 55-plusser maakt bijvoorbeeld meer kans op een seniorenwoning dan een persoon van 40 jaar.
 • Voor bestaande huurders wijzen wij alleen een nieuwe woning toe als u op tijd de huur betaalt (vóór de eerste van de maand).
 • Heeft u een betalingsachterstand, dan komt u pas in aanmerking voor een nieuwe woning als de betalingsachterstand volledig is ingehaald én u daarna minimaal zes aaneengesloten maanden vóór de eerste van de maand de huur betaalt.

Financiële situatie

 • Wij vragen altijd naar de financiële situatie van de woningzoekende om op zoek te gaan naar passende woonruimte. Hiervoor vragen wij een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Wanneer een kandidaat in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of MSNP (Minnelijke Schuldenregeling Natuurlijke Personen) zit, moet deze periode eerst positief worden afgesloten.
 • Personen die uit de schuldsanering komen en geen nieuwe schulden hebben, kunnen (op basis van de opgebouwde wachtdagen) in aanmerking komen voor een andere woning.

Goed gedrag

 • Een kandidaat moet bij woningtoewijzing een positieve verhuurdersverklaring overleggen van zijn laatste zelfstandige woonruimte.
 • Heeft u een woning van Antares vrijwillig of verplicht verlaten vanwege overlast door drugs of wapens, dan komt u nooit meer voor een woning van Antares in aanmerking. Ook is het niet toegestaan in een woning van Antares in te wonen.
 • Heeft u een woning van een andere verhuurder of een particuliere woning vrijwillig of verplicht verlaten vanwege overlast door drugs of wapens, dan komt u de eerste vijf jaar na constatering niet in aanmerking voor een woning van Antares. Ook is het niet toegestaan in een woning van Antares in te wonen.
 • Heeft u een woning van Antares vrijwillig of verplicht verlaten vanwege andere overlast dan drugs of wapens (zoals geluidsoverlast, vernieling, vervuiling of wangedrag), dan kunt u de eerste vijf jaar na het verlaten van de woning geen andere woning huren bij Antares. Is er voor een tweede keer sprake van overlast, dan komt u nooit meer in aanmerking voor een woning van Antares. Ook is het niet toegestaan in een woning van Antares in te wonen.
 • Heeft u een woning van een andere verhuurder of een particuliere woning vrijwillig of verplicht verlaten vanwege andere overlast dan drugs of wapens (zoals geluidsoverlast, vernieling, vervuiling of wangedrag), dan kunt u de eerste twee jaar na het verlaten van deze woning geen andere woning huren bij Antares. Is er voor een tweede keer sprake van overlast, dan komt u nooit meer in aanmerking voor een woning van Antares. Ook is het niet toegestaan in een woning van Antares in te wonen.
 • Woningzoekenden die in het verleden tijdens een WOP-traject (Wonen Op Proef; intensieve woonbegeleiding) of HOP-traject (huren op proef) voor overlast hebben gezorgd, komen nooit meer voor een woning van Antares in aanmerking.