Vooropname

De verhuurmakelaar maakt een afspraak met u voor een vooropname. Hij of zij geeft dan duidelijk aan welke zelf aangebrachte veranderingen aan de woning mogen blijven zitten en welke zaken u terug dient te brengen in de oorspronkelijke staat. De verhuurmakelaar legt alle gemaakte afspraken vast in een inspectierapport.

Zaken overnemen

Zodra de nieuwe huurder bekend is, neemt deze – als u hiervoor toestemming heeft gegeven – contact met u op. U kunt dan samen een afspraak maken om de woning te bekijken. De nieuwe huurder kan alleen zogenoemde ‘roerende zaken’ overnemen. Denk daarbij aan losliggende vloerbedekking of vrij liggend kliklaminaat. Ook verlichting, raambekleding en gordijnrails zijn roerende goederen. In een overnameovereenkomst legt u samen vast welke zaken de kandidaat-huurder wil overnemen en tegen welke prijs.

Juiste staat

Als de kandidaat-huurder toch de woning niet meer wil, dan is de overname ongeldig. Wij stellen dan een nieuwe kandidaat-huurder aan u voor. Hebben wij geen huurder voordat u verhuist, dan gaan wij er bij de eindopname vanuit dat u de woning helemaal in de juiste staat heeft teruggebracht. Mocht u meer tijd nodig hebben hiervoor, dan kan een huurverlenging een optie zijn. Neem hiervoor contact op met uw verhuurmakelaar.

Veelgestelde vragen