Woningtoewijzing

U kiest zelf op welke woningen uit ons woningaanbod u wilt reageren. U kunt op maximaal drie woningen tegelijk reageren. Maar let op: weigert u voor de derde keer een woning, dan krijgt u een blokkade. U kunt dan één maand niet reageren op ons woningaanbod. Reageer daarom alleen op woningen waarin u echt interesse heeft.

De woningzoekende met de langste inschrijfduur die voldoet aan eventuele toewijzingscriteria, benaderen wij als eerste. U heeft dan het eerste recht om de woning te accepteren. Als u aan de beurt bent, neemt Antares contact met u op. U kunt u de woning uiteraard eerst bezichtigen. Pas daarna besluit u of u de woning accepteert.

Bemiddeling

Soms komt het voor dat we een woning toewijzen aan een andere kandidaat dan de woningzoekende met de langste inschrijfduur. Dit kan verschillende redenen hebben. Allereerst hebben wij de maatschappelijke taak om mensen te huisvesten die zich niet zelfstandig kunnen redden op de woningmarkt. Dat is vastgelegd in verschillende wetten en regels. Daarnaast zijn er specifieke urgentiegevallen, waarbij maatwerk is vereist. Indien wij een woning toewijzen aan een bijzondere doelgroep, statushouder of specifiek urgentiegeval, dan noemen we dat bemiddeling. De woning wordt dan ook niet online gepubliceerd, maar direct gekoppeld aan de door ons gekozen kandidaat. Wij snappen dat dit niet altijd wenselijk is voor iedereen, maar wij willen u op het hart drukken dat wij dit met de beste intenties en juiste beweegredenen doen. Als sociale verhuurder bepalen wij uiteindelijk binnen de wettelijke kaders zelf aan wie we een woning toewijzen.

 

Bij het toewijzen van woningen werken we altijd volgens de regels van passend toewijzen, conform de Woningwet.

Veelgestelde vragen