Het groene vastgoed

We voeren nieuwbouw minstens energieneutraal en gasloos uit; bij renovatie realiseren we minstens een energie-index < 1,4 (label B), maar bij voorkeur label A of energieneutraal. Toegepaste materialen in onze woningen zijn duurzaam en voldoen aan de criteria van de Milieu Prestatienorm Gebouwen.

Onze ambities voor het groene vastgoed vindt u op onze duurzaamheidswebsite.