Energiezuinig wonen

Een belangrijk deel van alle woonlasten vormen de energiekosten. Hoe zuiniger u omgaat met elektriciteit en warmte, hoe lager uw energiekosten. Daarnaast doet Antares zijn best om woningen, waar dit kan, zo energiezuinig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door extra isolatie en zonnepanelen.

Kijk voor tips om energie te besparen en informatie over duurzaam wonen eens op:

Veelgestelde vragen