Bouw project ‘Harmonie’ in Tegelen van start

30 september 2019

Nadat het bouwterrein gereed is gemaakt, is de bouw  van het project 'Harmonie' aan de Paul Guillaumestraat in Tegelen volop aan de gang! Het project telt 16 koopwoningen en 24 huurwoningen.

De 24 gasloze huurwoningen die Antares hier samen met bouwbedrijf Van Wijnen bouw realiseert, bestaan uit 10 hoek- en rijwoningen voor gezinnen en 14 levensloopbestendige woningen voor senioren.

De huurprijzen worden begin 2020 vastgesteld. Nadere informatie over de verhuur volgt dus nog. Wel kunt u zich alvast (gratis) inschrijven als woningzoekende bij Antares. Het streven is om de woningen vóór de bouwvak van 2020 op te leveren (afhankelijk van de weersomstandigheden komende winter).

Wilt u een impressie van de 24 huurwoningen? Bekijk dan de brochures op onze projectpagina. Kijk ook eens op www.harmonietegelen.nl voor meer informatie!

Ander nieuws