Eenmalige huurverlaging 2021

28 januari 2021

Met de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen wil het kabinet huurders helpen die met een laag inkomen in een woning met een hoge huur wonen en dus relatief duur wonen. De wet houdt in dat huurders voor wie dit geldt in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen.

Voor wie geldt dit?
Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. De volgende huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging:

Huurders hoeven niets te doen om voor deze eenmalige huurverlaging in aanmerking te komen. De Belastingdienst laat Antares weten welke huurders volgens het huishoudinkomen recht zouden kunnen hebben op huurverlaging. Antares zet daar de huidige netto huur naast. Ligt die boven de geldende aftoppingsgrens, dan ontvangt de huurder automatisch een eenmalige huurverlaging.

1 april
Huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging krijgen vóór 1 april bericht van ons. Hoort u niets, dan heeft u volgens de gegevens van de Belastingdienst geen recht op huurverlaging. De Belastingdienst kijkt naar het huishoudinkomen van 2019. Huurders die na 2019 te maken kregen met inkomensdaling en/of waarbij de netto huurprijs boven de aftoppingsgrens is gekomen en daardoor mogelijk ook in aanmerking komen voor huurverlaging, kunnen vanaf 1 april een verzoek daartoe bij ons indienen. Dat verzoek moet uiterlijk 30 december 2021 bij ons binnen zijn. Daarna is deze eenmalige regeling namelijk ten einde.

logo-rijksoverheid

Ander nieuws