• Aanvraagformulier Fonds Leefbaarheid

  Met dit formulier vraagt u een bijdrage aan uit het Fonds Leefbaarheid voor de realisatie van uw idee.
 • Gegevens contactpersoon:
 • Wat is uw voorstel? Omschrijf hieronder duidelijk wat uw idee is.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 200 MB.
  • Geef hierbij van elke betrokkene de volgende gegevens aan: naam, adres, woonplaats en handtekening.
   Sleep bestanden hierheen of
   Max. bestandsgrootte: 200 MB.
   • Het is nodig dat minimaal tien huurders het plan steunen. Dit kunnen uw buren zijn of bewoners uit de directe omgeving, bijvoorbeeld in het complex naast u. Graag vragen wij u een lijst mee te sturen van alle bewoners die uw idee steunen. Geef hierbij de volgende gegevens aan: naam, adres, woonplaats en handtekening. Let op: de bewoners die op de lijst van actief betrokkenen staan,, tellen ook mee als steunende bewoners. Deze hoeft u dus niet opnieuw in te vullen.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 200 MB.
    • Bijdrage aan leefbaarheid

    • Wij ondersteunen ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van uw woongebouw of de directe omgeving. Hoe draagt uw idee hieraan bij? Omschrijf dit hieronder:
    • Als de voorziening er eenmaal is, dan is het belangrijk dat deze in stand blijft. Dit is bij uitstek een taak waar bewoners bij helpen. Hoe zorgt u ervoor dat de voorziening goed en bruikbaar blijft?
    • Denk aan het organiseren, voorbereiden, oprichten en onderhouden van de voorziening.
    • Dat geeft u hieronder aan. Specificeer de kosten zo goed mogelijk. U hoeft alleen de kosten te vermelden waarvoor u een bijdrage ui het Fonds Leefbaarheid vraagt.
     Voor mijn idee is nodig:De kosten hiervan zijn: