Machtiging automatische incasso

  • Deze doorlopende machtiging is van toepassing op het betalen van de maandelijkse huur, bijbehorende (service)kosten en eventuele betalingsregelingen. Met het invullen van dit formulier geeft u Antares toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om op de eerste van de maand een bedrag van uw rekening af te schrijven voor de maandelijkse huurbetaling en om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven dat overeenkomt met de opdracht van Antares. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  • De BIC is nodig bij een buitenlandse rekening