Herontwikkeling Grote Kerkstraat

Beste bewoners,

Enkele jaren geleden heeft Antares het woongebouw waarin u woont aangekocht. De afgelopen tijd hebben wij diverse onderzoeken gedaan naar de staat van het gebouw en de installaties. Daaruit blijkt dat het noodzakelijk is om snel tot renovatie over te gaan. Omdat de verhuurbaarheid al een hele tijd onder druk staat, grijpen we de gelegenheid aan om het gebouw te herontwikkelen.

Waarom is dit nu nodig?
De onderzoeken laten zien dat het uitstellen van de renovatie niet verantwoord is. Na het ontvangen van een onafhankelijk inspectierapport, zijn enkele leegstaande woningen gestript om de staat van het gebouw te controleren. De staat van met name de installaties bleek slechter dan gedacht.

We hebben daarom zo snel mogelijk het traject opgestart om het gebouw grondig aan te pakken. In december van dit jaar starten we al met het renoveren van de buitenkant en de algemene ruimten van het gebouw. Hiervoor hoeven we nog niet in uw woning te zijn. We noemen dat fase 1.

Werkzaamheden in fase 1

  • Nieuwe kozijnen plaatsen met HR++ isolatieglas
  • Spouwmuren isoleren
  • Het dak vervangen door een volledig nieuw dak
  • Trappenhuis en noodtrappenhuis aanpassen
  • Ruimtes begane grond opnieuw indelen. De commerciële ruimte wordt fietsenberging
  • Realiseren onderdoorgang naar de Lohofstraat

Daarna gaan wij ook de woningen renoveren. De woningen worden drastisch aangepakt. Een aantal woningen wijzigen in grootte en het totale aantal woningen verandert. De woningen die er nu inzitten, keren niet meer in die vorm terug. Dit is fase 2 van de grootschalige renovatie.

Werkzaamheden in fase 2

  • Woningen strippen en wanden slopen om een nieuwe indeling te kunnen realiseren: van 21 studio’s naar 12 appartementen
  • Verwarmingsinstallatie vervangen
  • Elektrische installaties vervangen
  • Riolering vervangen en overige loodgieterswerkzaamheden

Wanneer moet ik mijn woning uit?
Wij zeggen het huurcontract op per 31 maart 2024. De woning moet dan leeg en ontruimd zijn. Vanaf dan starten we namelijk met de werkzaamheden aan de binnenkant van het gebouw. Misschien heeft u heel veel vragen, misschien moet de boodschap eerst bezinken. Wij hebben geprobeerd om alvast antwoorden te geven op een aantal vragen die ongetwijfeld bij u leven. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij u begeleiden in uw zoektocht naar een andere woning.

Veelgestelde vragen

Zorgt Antares voor een vervangende woning of moet ik dat zelf regelen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van vervangende woonruimte, maar onze verhuurmakelaars helpen u hierbij. U krijgt van Antares urgentie. Dat betekent dat u met voorrang kunt reageren op een woning die voor u passend is.

Kan ik weer terugkeren als het gebouw is gerenoveerd?

Er komen in het gerenoveerde gebouw nog maar drie woningen met dezelfde huurprijscategorie als nu. Terugkeren na de renovatie kan als u voldoet aan de voorwaarden voor toewijzen en is afhankelijk van het aantal beschikbare woningen. Als bewoner van de Grote Kerkstraat heeft u voorrang op andere woningzoekenden.

Hoe lang duurt het voordat de renovatie klaar is?

Het duurt ongeveer een jaar om het nieuwe gebouw helemaal te renoveren, gerekend vanaf het moment dat we aan de buitenkant gaan werken. Dat betekent dat als u terug wilt keren in het gebouw, u minimaal een jaar ergens anders gaat wonen.

Krijg ik een verhuisvergoeding?

U heeft recht op een verhuisvergoeding van € 7.156 (prijspeil 2023). Deze kunt u inzetten voor onder andere verhuiskosten, om uw nieuwe woning op te (laten) knappen of voor nieuwe stoffering of meubels.

Een verhuisvergoeding wordt maar één keer uitgekeerd. Als u tijdelijk verhuist en daarna terugkeert naar de Grote Kerkstraat, kunt u maar één keer aanspraak maken op de verhuisvergoeding.

Heeft u nog een bedrag openstaan dat u nog moet betalen aan Antares? Dan verrekenen we dit met de verhuisvergoeding.

Moet ik per se naar een woning van Antares verhuizen?

Nee hoor, dat hoeft niet. U kunt ook zelf op zoek gaan naar een andere woning. Of dat nu bij een andere woningcorporatie of een particuliere verhuurder is. Vindt u op eigen gelegenheid een woning buiten Antares om, dan krijgt u een vergoeding van € 1.500. Deze staat los van de verhuisvergoeding.

Nu ik weet dat ik op termijn mijn woning uit moet, wil ik het liefste zo snel mogelijk verhuizen. Krijg ik al meteen voorrang?

Ja, direct na de huiskamergesprekke kunnen wij de urgentie in laten gaan. U kunt dan met voorrang reageren op de woningen in ons online woningaanbod.

Ik wil verhuizen naar een woonplaats waar Antares geen woningen heeft. Kan dat? 

Ja, dat kan. Hier helpen wij u graag bij op weg, bijvoorbeeld door u te begeleiden bij het inschrijven bij andere woningcorporaties.

Als de woning in het nieuwe Peske duurder is dan de huurprijs die ik nu betaal, of als mijn tijdelijke woning duurder is, betaalt Antares dan het verschil?

Nee, Antares betaalt niet het verschil in huur, maar als u recht heeft op huurtoeslag krijgt u een deel van de hogere huur op deze manier gecompenseerd.

Krijg ik bij verhuizing te maken met dubbele huurlasten?

Nee, zodra u de sleutel krijgt van uw nieuwe woning, eindigt de huur van uw woning aan de Grote Kerkstraat pas. Zoals in de brief staat, is dit uiterlijk op 31 maart 2024.

Ik heb een paar jaar geleden pas nieuwe gordijnen/ vloer aangeschaft. Wie gaat dat vergoeden?

U kunt de verhuisvergoeding vrij gebruiken voor de kosten die met de verhuizing gepaard gaan. Dus ook voor nieuwe gordijnen of vloerbekleding.

Ik wil niet weg. Wat kan ik doen?

Ondanks dat wij het heel goed begrijpen als u niet weg wilt, gaan wij door met de voorbereidingen van de plannen omdat we dit echt de beste oplossing vinden. Gaat u niet akkoord, dan wordt het voorgelegd aan de rechter.

Wat als er geen woning voor mij vrij komt? Word ik dan op straat gezet?

We doen er alles aan om te voorkomen dat we iemand uit de woning moeten zetten. Daarom adviseren we u om vooral zelf op zoek te gaan naar een andere woning. Onze ervaring leert dat we hier samen uitkomen. Wel wijzen we u erop dat als u niet meewerkt, we een juridische procedure moeten starten.

Stel; ik reageer met urgentie op een woning en een van de medebewoners ook. Wie krijgt dan de woning?

Als voor allebei de woning passend is, kijken we naar wie het langste in de Grote Kerkstraat woont.

Hoe gaat Antares om met reparatie en onderhoud?

Alle reparatieverzoeken worden opgelost, zoals bij alle woningen van Antares. Blijf dit daarom ook melden.