Meer info over de afrekening van uw collectieve warmtesysteem

Als uw woning wordt verwarmd met een collectief verwarmingssysteem, heeft u geen eigen ketel of thermostaat. Wel zit er op uw radiatoren een thermostaatknop. Hiermee regelt u hoeveel warmte uw radiator afgeeft.

Warmteverdeling
Bij verwarming van uw woning, registreren de warmteverdeelmeters op uw radiatoren de afgegeven warmte-eenheden. Op basis van deze ‘tikken’ wordt uw verbruik berekend. De warmte-eenheden geven een verdeelsleutel weer. Dit is niet te vergelijken met het aantal kubieke meters gasverbruik, zoals bij een traditionele cv-ketel.

Bij het berekenen van de verbruikte warmte-eenheden, wordt rekening gehouden met de grootte van de radiatoren en de ligging van uw woning in het complex. Omdat niet alle radiatoren in uw woning even groot zijn – en dus ook niet dezelfde hoeveelheid warmte afgeven – wordt gebruik gemaakt van een omrekenfactor, die wordt bepaald door de capaciteit van de radiator.

Als uw woning (warmtetechnisch) ongunstig ligt, bijvoorbeeld op de bovenste woonlaag, een hoekwoning of een woning die grenst aan een onverwarmd trappenhuis, wordt dit gecompenseerd door het toepassen van een zogeheten ‘reductie’.

Afrekening
Eén keer per jaar ontvangt u de afrekening van uw warmte- en waterverbruik (warm en koud water). Op basis van uw meterstanden wordt berekend hoeveel uw verbruik is geweest het afgelopen jaar.

Warm water
Het warme water dat u verbruikt wordt apart in uw woning gemeten. De verbruikte kubieke meters worden bij u in rekening gebracht. Hierbij worden de al betaalde voorschotten verrekend. Dat betekent dat u moet bijbetalen (u heeft dan te weinig betaald aan maandelijkse voorschotten; het daadwerkelijk verbruik is hoger) of geld terugkrijgt (u heeft dan te veel betaald aan maandelijkse voorschotten; het daadwerkelijk verbruik is lager).

Koud water
Het koud water wordt niet apart gemeten in uw woning. Wel weten we hoeveel koud water in uw hele woongebouw is verbruikt. Op basis van het door u verbruikte aantal kubieke meters warm water, berekenen we uw aandeel hierin. Hiervoor zijn vaste verdeelsleutels.

Vaste kosten
Naast de verbruikskosten, vindt u op uw afrekening ook enkele vaste kostenposten. Zoals het vastrecht, administratiekosten en vaste energiekosten (de kosten die zijn verbonden aan het in bedrijf houden van de cv-installatie).