Plan voor nieuwbouw Paul Guillaumestraat Tegelen

18 april 2019

In samenwerking met Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid en de provincie Limburg is Antares voornemens aan de Paul Guillaumestraat in Tegelen 24 huurwoningen en 16 koopwoningen te realiseren. Het nieuwbouwproject krijgt de naam Harmonie. De naam verwijst naar Paul Guillaume, directeur van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tegelen, maar de projectnaam staat ook voor de harmonie tussen bebouwd en groen, harmonie tussen bewoners en harmonie tussen huur- en koopwoningen.

De helft van de geplande huurwoningen zijn levensloopbestendige woningen (nultredewoningen). Verder voorziet het plan in de bouw van tien gezinswoningen en twee bijzondere hoekwoningen. Kijk voor meer informatie op www.harmonietegelen.nl.

Harmonie Tegelen

Ander nieuws