Nieuwe prestatieafspraken gemeenten Venlo en Peel en Maas

22 december 2022

In allebei de gemeenten in ons werkgebied hebben we de nieuwe prestatieafspraken voor de komende periode ondertekend. In de prestatieafspraken leggen we – samen met de andere woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen – vast wat de plannen zijn voor het woningbeleid. Bijvoorbeeld over de nieuwbouw van (sociale) huurwoningen. Periodiek evalueren we de plannen samen met alle betrokken partijen en stellen we nieuwe doelen vast voor het nieuwe jaar. U vindt de prestatieafspraken hier:

Ander nieuws