Passend toewijzen voor AOW’ers met vermogen

03 april 2023

In veel gevallen hebben senioren alleen een AOW-uitkering als inkomen. Echter, veel senioren hebben een koopwoning om te verkopen. Op basis van alleen hun inkomen, komen ze maar voor een beperkt woningaanbod in aanmerking. Terwijl ze, als ze hun vermogen inzetten, ook een wat duurdere sociale huurwoning prima kunnen betalen. Daarom is er in de wet een uitzondering gekomen voor het toewijzen van woningen aan AOW’ers met een laag inkomen en een hoog vermogen. Het doel is om senioren sneller te laten doorstromen naar een nieuwe woning.

Breder woningaanbod
Op verzoek van de AOW’er toetsen we het vermogen. Is er inderdaad sprake van vermogen, dan registreren we dat en krijgt de woningzoekende een breder woningaanbod te zien waarop hij kan reageren. Voor de hoogte van het minimale vermogen is aangesloten bij de grens zoals die geldt voor de Wet op de zorgtoeslag. Deze is € 127.582 (prijspeil 2023) voor huishoudens zonder toeslagpartner en € 161.329 (prijspeil 2023) voor huishoudens met een toeslagpartner.

Neem contact op
Staat u bij ons ingeschreven en is deze situatie op u van toepassing? Upload dan nu uw meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting en/of aanslag van de WOZ-waarde bij uw inschrijving. Neem vervolgens contact op met Antares. Wij toetsen uw gegevens. Zijn ze akkoord, dan zorgen wij ervoor dat geschikte sociale huurwoningen boven de aftoppingsgrens ook in uw woningaanbod te zien zijn. U kunt net als altijd zelf beslissen of u hierop wilt reageren. Ook voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klant Service Centrum via 077 373 36 66 of wonen@thuisbijantares.nl.

 

Ander nieuws