Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ ook bij Antares van kracht

07 april 2020

Een aantal partijen in de bouw- en technieksector heeft samen met de overheid het protocol 'Samen veillig doorwerken' vastgesteld. Ook branche-organisatie Aedes ondertekende het protocol: het sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zoveel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is.

Gezondheid bewoners
Omdat woningcorporaties zorg dragen voor hun bewoners, onder wie kwetsbare mensen, kan het door laten gaan van bouw- en onderhoudswerkzaamheden alleen als hun gezondheid wordt gegarandeerd. Daarom zijn er twee hoofdlijnen:

  • Werkzaamheden in huis kunnen alléén worden uitgevoerd als bewoners en werknemers géén gezondheidsklachten hebben én niet tot de risicogroepen behoren. De bewoner moet er zelf mee instemmen dat er werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij alle werkzaamheden blijft de regel van kracht dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden; waar mogelijk verblijven de bewoners in een andere ruimte dan waar de werkzaamheden plaatsvinden.
  • Bij bewoners die gezondheidsklachten ervaren óf tot de risicogroepen behoren (onder andere alle bewoners van 70 jaar en ouder) kunnen alléén werkzaamheden worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse levensbehoeften (bijvoorbeeld als een bewoner geen water heeft). Ook dan worden de veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Download het protocol Samen veilig doorwerken.

Ander nieuws