Rechten en plichten bij de huur van een woning

U huurt een woonruimte van Antares. Hiervoor heeft u met ons een huurovereenkomst gesloten. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze afspraken over het gebruik van uw woning. In deze brochure geven wij u nog extra algemene informatie over uw rechten en plichten als huurders van de woning.

goed verhuurderschap

U woont in het gehuurde huis en gebruikt het alleen als woning

Een woning is om in te wonen. Het is niet bedoeld voor andere activiteiten. Dit mag alleen als wij u hiervoor met een brief of e-mail toestemming hebben gegeven. U mag uw huis niet gebruiken voor een bedrijf. Thuiswerken mag wel als dat op geen enkele manier storend is voor uw buren of omwonenden.

In de huurovereenkomst hebben wij afgesproken dat u zelf in uw gehuurde woning woont. Dit is uw hoofdverblijf. Dat betekent dat u hier  woont en dat u niet een andere woning heeft waar u voor langere tijd woont. U mag niet iemand anders in de woning laten wonen. Behalve als het gaat om uw partner of uw nog thuiswonende kinderen. Iemand anders in de woning laten wonen mag alleen als wij per brief of e-mail toestemming geven.

Krijgen wij signalen dat u niet meer in uw woning woont? Of dat u voor een langere periode ergens anders woont? Dan verwachten we van u dat u ons uitlegt hoe de situatie is. U laat feiten en bewijs zien waaruit blijkt u nog wel in uw woning woont. Stellen wij vast dat u zelf niet meer in uw woning woont? Dan vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen. Wij kunnen de woning dan toewijzen aan een iemand anders die een woning zoekt.

U schrijft zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. U blijft op dit adres ingeschreven staan zolang u de woning van ons huurt. Als de huur stopt, dan schrijft u zich weer uit bij de gemeente.

Wij mogen uw woning niet binnen zonder uw toestemming, behalve als er een noodsituatie is

Uitgangspunt is dat wij niet zonder uw toestemming uw woning binnenkomen. Behalve als er sprake is van een noodsituatie waarvoor wij direct moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld als er een gaslek is, een brand of een gesprongen waterleiding op een moment dat u niet thuis bent.

U laat ons verder binnen als:

  • wij dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties) moeten uitvoeren
  • wij gaan renoveren en wij u daarvoor een renovatievoorstel hebben gedaan
  • uw medewerking nodig is voor werkzaamheden bij uw buren
  • een bezichtiging gepland is voor verkoop of nieuwe verhuur.

Verschillende soorten huurovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten: tijdelijke huurcontracten, vaste huurcontracten en doelgroepencontracten. Het soort contract is belangrijk voor hoe lang u de woning kunt huren. Meer daarover leest u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/verschillende-soorten-huurcontracten-voor-een-woning

Huurverhoging

De minister bepaalt de mogelijkheden voor huurverhoging. Die stelt elk jaar vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. Wilt u weten welke huurprijs Antares maximaal van u mag vragen? Dan kunt u dit controleren via  https://www.huurcommissie.nl/huurcommissie-helpt/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte

Let op: het gaat om de kale huurprijs, dus zonder het voorschot servicekosten mee te rekenen.

Onderhoud

Als er iets kapot is aan uw woning, repareren wij dat als u dat vraagt. Wij hoeven dat niet te doen in deze situaties:

  • als het gebrek door uw schuld is ontstaan
  • het gaat om kleine en eenvoudige herstellingen die voor uw rekening komen (volgens de Wet kleine herstellingen)
  • het onmogelijk is om de reparatie uit te voeren
  • de reparatie duur is of het niet redelijk is om herstel of vervanging te vragen.

Een reparatie melden kan op twee manieren:

  • Telefonisch via 077 373 36 66. Via het keuzemenu komt u direct in contact met de servicepartner die de reparatie voor ons uitvoert om een afspraak in te plannen
  • Online via Mijn Antares. Nadat u inlogt, kunt u in een handig stappenplan aangeven wat er kapot is. De servicepartner neemt daarna contact met u op om een afspraak in te plannen

Spoedreparaties kunt u 24 uur per dag telefonisch bij ons melden via 077 373 36 66.

Meer informatie over onderhoud en uw rechten en plichten vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-kosten-zijn-voor-de-huurder-en-welke-voor-de-verhuurder

Veranderingen aan de woning

Soms wilt u een aanpassing doen aan de woning. Wij noemen dat zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s). Hiervoor heeft u in de meeste gevallen toestemming nodig van ons. Ook zorgt u zelf voor het onderhoud.

Heeft u iets toegevoegd aan uw woning waarvoor wij u geen toestemming hebben gegeven? Dan haalt u het weg als wij daarom vragen. Meer informatie vindt u op onze website https://www.thuisbijantares.nl/ik-huur/veranderen-aan-de-woning/zelf-klussen.

Servicekosten

Servicekosten zijn bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het verbruik van gemeenschappelijk water, het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes, liften, portiek- en galerijverlichting, groenvoorziening, toezichthouder en 3-in-1-fonds.

U betaalt maandelijks een voorschotbedrag. Aan het eind van het jaar rekenen wij de werkelijke kosten met u af. Vóór 1 juli van het volgende jaar ontvangt u de definitieve eindafrekening. Heeft u te weinig betaald, dan betaalt u de rest bij. Heeft u te veel betaald als voorschot, dan storten wij het bedrag dat u te veel heeft betaald terug op uw rekening.

Meer informatie vindt u op onze website: https://www.thuisbijantares.nl/ik-huur/woonlasten/servicekosten.

Klachten en geschillen

Wij doen ons best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons. Ook kan het gebeuren dat wij met u van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. In beide gevallen kunt u uw klacht aan ons melden.

Dit doet u altijd schriftelijk via het klachtenformulier op onze website: https://www.thuisbijantares.nl/ik-huur/uw-mening-telt/klachten-en-suggesties/

Als uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u terecht bij andere organisaties. Hieronder staan ze voor u op een rij.