Spelregels Fonds Leefbaarheid

Om een aanvraag te kunnen doen uit het Fonds Leefbaarheid hanteren wij de volgende spelregels:

 • Alleen huurders van Antares kunnen het fonds gebruiken.
 • Vraagt u een bijdrage uit het fonds? Dan steunen minimaal tien huurders uit uw complex het idee. Dit geldt niet als u in een complex woont met minder dan twintig woningen.
 • Eén bewoner is namens een bewonersgroep onze contactpersoon.
 • Wij leggen uw voorstel voor aan alle betrokken bewoners. Iedereen heeft inspraak.
 • U gebruikt het fonds alleen voor een eenmalige bijdrage. Deze bijdrage is bedoeld voor een blijvende en tastbare voorziening. Zoals een bank of extra verlichting. Periodieke kosten vergoeden wij niet.
 • De voorziening draagt op een positieve manier bij aan de leefbaarheid van uw woongebouw of woonomgeving.
 • U levert ook zelf een bijdrage aan de voorziening. Dit doet u door bijvoorbeeld mee te helpen om de voorziening te plaatsen. Of door het onderhoud te regelen. Of u organiseert dat de nieuwe voorziening feestelijk in gebruik wordt genomen.
 • Als wij dat aan u vragen, helpt u mee om bekendheid aan ‘uw project’ te geven in de media (bewonersmagazine, social media, website et cetera.)
 • Wij stellen voorwaarden aan de minimale termijn dat de voorziening blijft bestaan. Dit betekent ook dat u eventueel zelf het onderhoud regelt.
 • De bijdrage uit het fonds is in principe alleen bedoeld voor materialen en arbeidsuren. Wij verstrekken geen geld.
 • Eventueel stellen wij kwaliteitseisen, bijvoorbeeld aan het materiaalgebruik.
 • U laat ons weten wat de kosten zijn van uw voorstel. Hiervoor geldt geen maximumbedrag. U houdt er wel rekening mee dat voor het fonds geldt: op=op.
 • Wij behandelen de verzoeken in volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet te lang!
 • Ontvangen wij een verzoek? Dan beoordelen wij de verhouding tussen de kosten en de bijdrage aan de leefbaarheid. Ook toetsen wij uw verzoek aan deze spelregels
 • Wij besluiten of we een bijdrage uit het fonds toekennen. Dit besluit is bindend. U kunt hiertegen niet in beroep gaan.
 • Nadat u een verzoek heeft ingediend, krijgt u binnen vier weken een brief van ons. Hierin leest u ons besluit.