Toekomstvisie Peske

Beste bewoners,

Al een hele tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over het feit dat ’t Peske een verouderd gebouw is, dat helaas niet meer voldoet aan de normen van nu. Zo is onder andere het energielabel onder de maat. Daarom hebben wij diverse onderzoeken uitgevoerd. In eerste instantie gingen we uit van renovatie met als doel om het energielabel van het gebouw te verbeteren. Maar hoe verder en dieper onze onderzoeken voerden, hoe meer het duidelijk werd dat alleen het gebouw duurzamer maken niet de gewenste oplossing biedt. Als Antares staan we voor kwaliteit en gaan we voor de oplossing die voor de lange termijn de beste is. Ook als dat betekent dat we moeilijke keuzes moeten maken. Daarbij kijken we ook breder naar huisvesting in het centrum van Tegelen voor verschillende doelgroepen en naar de functies van een woongebouw.

Tijdens de informatiebijeenkomst is aan de aanwezige bewoners verteld dat het scenario van sloop en nieuwbouw de voorkeur heeft. Dit geeft ons de mogelijkheid om op deze plek een gebouw neer te zetten dat ook op lange termijn voldoet aan alle normen, voor meerdere doelgroepen. Hierover zijn gesprekken gevoerd met onder meer de gemeente Venlo. Omdat ’t Peske een karakteristiek gebouw is, vinden de gemeente én Antares het belangrijk dat een deel van dit karakter behouden blijft.

Op dit moment ligt het plan op tafel bij de gemeente. Een definitieve keuze is dus nog niet gemaakt. Toch vinden we het belangrijk om u nu al hierover te informeren. Het betekent nogal wat, als een woongebouw wordt gesloopt en bewoners dus (tijdelijk) op zoek moeten naar een andere woning. We kunnen ons goed voorstellen dat deze boodschap hard binnenkomt. ’t Peske is immers uw thuis.

Misschien heeft u heel veel vragen, misschien moet de boodschap eerst bezinken. Wij hebben geprobeerd om alvast antwoorden te geven op een aantal vragen die ongetwijfeld bij u leven. Ondanks dat een aantal keuzes nog gemaakt moet worden en we daarom nog niet op alles een antwoord kunnen geven, kunnen we een aantal twijfels alvast bij u wegnemen. Ook komt er een sociaal plan, waarin staat wat u van ons kunt verwachten en ook wat wij van u verwachten. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij u begeleiden in uw zoektocht naar een andere woning. Het sociaal plan gaat in op het moment dat wij toestemming hebben voor sloop.

Inloopspreekuur
Als u behoefte heeft om met ons van gedachten te wisselen, of als u graag met bijvoorbeeld een van uw kinderen met ons wilt spreken, houden wij vanaf nu vier weken lang een wekelijks inloopspreekuur bij ’t Peske. Deze spreekuren zijn op:

  • Donderdag 27 juli van 14.00-15.30 uur
  • Donderdag 3 augustus van 14.00-15.30 uur
  • Donderdag 10 augustus van 14.00-15.30 uur
  • Donderdag 17 augustus van 14.00-15.30 uur.

Vivianne Feld of Pieter Kolenberg (leefbaarheid) en Esther Hikspoors of Eef Mans (verhuurmakelaars) staan dan voor u klaar. U vindt ons in de woning Schoolstraat 44. Bel gerust aan; wij staan u graag te woord!

Veelgestelde vragen

Hoe lang kan ik nog (minimaal) blijven wonen?

Tot minimaal medio 2025 gaan we niet slopen. Wel is het zo dat voor het vinden van een woning tijd nodig is. Daarom adviseren wij u om vanaf nu actief op zoek te gaan naar een andere woning. Uiteraard helpt Antares u hierbij als u dat wilt.

Zorgt Antares voor een vervangende woning of moet ik dat zelf regelen?

In principe bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van vervangende woonruimte, maar onze verhuurmakelaars helpen u hierbij. Zo krijgt u zodra we toestemming hebben voor sloop, van Antares urgentie. Dat betekent dat u met voorrang kunt reageren op een woning die voor u passend is.

Kan ik weer terugkeren als het nieuwe Peske is gebouwd?

Er komen in het nieuwe Peske ook woningen met dezelfde huurprijscategorie als nu. Terugkeren naar de nieuwbouw kan als u voldoet aan de voorwaarden voor toewijzen en is afhankelijk van het aantal beschikbare woningen. Als bewoner van ’t Peske heeft u voorrang op andere woningzoekenden.

Hoe lang duurt het voordat de nieuwbouw klaar is?

Het duurt ongeveer twee jaar om het nieuwe gebouw te bouwen, gerekend vanaf het moment dat we echt gaan slopen. Dat betekent dat als u terug wilt keren in ’t Peske, u minimaal twee jaar ergens anders gaat wonen.

Krijg ik een verhuisvergoeding?

Pas als we toestemming hebben voor sloop, heeft u recht op een verhuisvergoeding van € 7.156 (prijspeil 2023). Deze kunt u inzetten voor onder andere verhuiskosten, om uw nieuwe woning op te (laten) knappen of voor nieuwe stoffering of meubels.

Een verhuisvergoeding wordt maar één keer uitgekeerd. Als u tijdelijk verhuist en daarna terugkeert naar ’t Peske, kunt u maar één keer aanspraak maken op de verhuisvergoeding.

Moet ik per se naar een woning van Antares verhuizen?

Nee hoor, dat hoeft niet. U kunt ook zelf op zoek gaan naar een andere woning. Of dat nu bij een andere woningcorporatie of een particuliere verhuurder is. Vindt u op eigen gelegenheid een woning buiten Antares om, dan krijgt u een vergoeding van € 1.500. Deze staat los van de verhuisvergoeding.

Nu ik weet dat ik op termijn mijn woning uit moet, wil ik het liefste zo snel mogelijk verhuizen. Krijg ik al meteen voorrang?

Zodra we toestemming hebben voor sloop, kunnen wij de urgentie in laten gaan. U kunt dan met voorrang reageren op de woningen in ons online woningaanbod. Wilt u op vrijwillige basis al eerder vertrekken, dan mag dat uiteraard.

Welke actie kan ik zelf ondernemen totdat ik bericht krijg van Antares?

Controleer of u ingeschreven staat als woningzoekende bij Antares en of uw gegevens nog kloppen. Staat u niet ingeschreven? Dan vragen wij u om dit alsnog te doen. Controleer ook of u staat ingeschreven bij Thuis in Limburg. Hierbij zijn woningcorporaties zoals Woonwenz en Wonen Limburg aangesloten. Heeft u vragen over uw inschrijving bij Antares? Kom dan naar ons inloopspreekuur. We helpen u graag!

Als de woning in het nieuwe Peske duurder is dan de huurprijs die ik nu betaal, of als mijn tijdelijke woning duurder is, betaalt Antares dan het verschil?

Nee, Antares betaalt niet het verschil in huur, maar als u recht heeft op huurtoeslag krijgt u een deel van de hogere huur op deze manier gecompenseerd. Daarnaast is een nieuw gebouw energiezuiniger, waardoor uw energielasten in principe juist omlaag gaan.

Krijg ik bij verhuizing te maken met dubbele huurlasten?

Nee, zodra u de sleutel krijgt van uw nieuwe woning, eindigt de huur van ’t Peske. U heeft dan ongeveer zes tot acht weken de tijd om te verhuizen.

Ik heb een paar jaar geleden pas nieuwe gordijnen/ vloer aangeschaft. Wie gaat dat vergoeden?

U kunt de verhuisvergoeding vrij gebruiken voor de kosten die met de verhuizing gepaard gaan. Dus ook voor nieuwe gordijnen of vloerbekleding.

Als ik in eerste instantie aangeef dat ik terug wil naar ’t Peske, maar het bevalt me op de tijdelijke plek goed, kan ik daar dan blijven wonen?

Zeker! Als u zich ergens helemaal thuis voelt, kunt u aangeven niet meer naar de nieuwbouw te willen verhuizen.

Als ik in eerste instantie aangeef dat ik niet terug wil naar ’t Peske, maar het bevalt me op de nieuwe plek niet goed, kan ik dan alsnog naar het nieuwe Peske?

Ja, zolang de nieuwbouw niet is opgeleverd en verhuurd, kunt u in aanmerking komen voor een woning in de nieuwbouw. Deze wijzen we toe op basis van beschikbaarheid en de voorwaarden voor toewijzing.

Ik wil verhuizen naar een woonplaats waar Antares geen woningen heeft. Kan dat?

Ja, dat kan. Hier helpen wij u graag bij, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de woningcorporatie in de plaats waar u graag wilt wonen.

Ik wil niet weg. Wat kan ik doen?

Ondanks dat wij het heel goed begrijpen als u niet weg wilt, gaan wij door met de voorbereidingen van de plannen omdat we dit echt de beste oplossing vinden. Gaat u niet akkoord, dan wordt het voorgelegd aan de rechter.

Wat als er geen woning voor mij vrij komt? Word ik dan op straat gezet?

We doen er alles aan om te voorkomen dat we iemand uit de woning moeten zetten. Daarom adviseren we u om vooral zelf op zoek te gaan naar een andere woning. Ook geldt: hoe eerder u begint met het zoeken naar een geschikte woning op de plek van uw voorkeur, hoe meer kans u heeft om tijdig een andere woning te hebben. Vanaf het moment dat wij toestemming hebben voor sloop, kunt u met voorrang reageren op woningen die wij publiceren en die passen bij uw inkomen en huishoudsamenstelling. Het is aan u om hierop te reageren. Onze ervaring leert dat we hier samen uitkomen. Wel wijzen we u erop dat als u niet meewerkt, we uiteindelijk wellicht een juridische procedure moeten starten. Maar daar gaan we niet vanuit!

Stel; ik reageer met urgentie op een woning en mijn buurvrouw/-man ook. Wie krijgt dan de woning?

Als voor allebei de woning passend is, kijken we naar wie het langste in ’t Peske woont.

Wat gebeurt er met de woningen die nu al leeg staan? Hoe zorgt Antares ervoor dat ’t Peske geen ‘spookgebouw’ wordt?

We gaan onderzoeken hoe we het woongebouw levendig en leefbaar houden. Bijvoorbeeld door tijdelijke bewoning of beheer. Het besluit hierover wordt genomen zodra we toestemming hebben voor sloop.

Hoe gaat Antares om met reparatie en onderhoud?

Alle reparatieverzoeken worden opgelost, zoals bij alle woningen van Antares. Blijf dit daarom ook vooral melden. Het is belangrijk dat het gebouw veilig en in goede staat blijft. We gaan echter géén langetermijninvesteringen doen.