Toewijzingsbeleid Vastenavondkamp: maak jij het verschil?

10 april 2019

Bent u op zoek naar een huurwoning in de Blerickse wijk Vastenavondkamp? En bent u bereid om enkele uren per week de handen uit de mouwen te steken om iets voor uw buurt te doen? Meld u dan nu aan voor het pilotproject ‘Maak jij het verschil in Vastenavondkamp?’

kaart Vastenavondkamp

In de wijk Vastenavondkamp wonen mensen van meer dan veertig nationaliteiten. Om de verbinding in de wijk te bevorderen, start Antares bij wijze van experiment met een toewijzingsbeleid om daarmee een positieve invloed uit te oefenen op de leefbaarheid. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u ‘solliciteren’ naar een plek in het project. Zodra er een woning vrijkomt, wordt u hierover geïnformeerd.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het systeem van passend toewijzen blijft. Oftewel: de (wettelijk bepaalde) inkomenseisen en huurgrenzen blijven gehandhaafd. Als er een woning vrijkomt, verschijnt deze echter niet in het normale woningaanbod van Antares. De toewijzing zal plaatsvinden aan de hand van een selectieprocedure, waarbij een bijdrage aan de samenleving een belangrijk criterium vormt. In de huurovereenkomst worden duidelijke afspraken opgenomen over deze maatschappelijke bijdrage. In ruil daarvoor is de woningzoekende niet gebonden aan een wachtlijst.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie vindt u in dit document. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Conchita García, coördinator leefbaarheid bij Antares. Het telefoonnummer is (077) 373 36 66.

Ander nieuws