Vijfhonderd zonnepanelen op Blerickse daken

25 oktober 2021

Op het dak van de Antoniusmeule en op woonzorgcomplex Zonneveld in Blerick liggen sinds kort in totaal 500 zonnepanelen (van 375Wp per paneel) die 85% van de totaal benodigde stroom voor de WKO-installatie opwekken. De investering voor deze zonnepanelen is volledig voor rekening van ReDo, die de warmtelevering en -afrekening heeft overgenomen van een zestal woongebouwen van Antares. De investering in deze zonnepanelen heeft geen directe gevolgen voor onze huurders. Behalve dat de warmte, koeling en warm tapwater nu grotendeels op een duurzame manier is opgewekt!

zonnepanelen

Ander nieuws