Visitatie voor Antares

06 oktober 2020

Binnenkort vindt bij Antares de vierjaarlijkse visitatie plaats. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de maatschappelijke prestaties van Antares in de lokale context. Zo kan Antares aan zijn belanghebbenden laten zien wat we doen en hoe we presteren.

Conform de Woningwet wordt een woningcorporatie minstens één keer in de vier jaar gevisiteerd. Via een vaste visitatiemethodiek wordt onder meer in kaart gebracht hoe we onze kerntaken uitvoeren, of de strategische doelen relevant zijn en of de governance op orde is. Ook duurzaamheid en leefbaarheid zijn thema’s die aan de orde komen. De visitatie levert aanknopingspunten om de prestaties van Antares verder te verbeteren. De focus ligt daarbij op de toegevoegde waarde voor de samenleving.

De resultaten van de visitatie worden eind dit jaar verwacht. Het rapport publiceren we op deze website.

IMG_1068

Ander nieuws