Visitatierapport Antares online

01 maart 2021

Conform de Woningwet vindt bij Antares één keer in de vier jaar een maatschappelijke visitatie plaats. Een onafhankelijke commissie beoordeelt Antares via een vastgestelde visitatiemethodiek op een aantal maatschappelijke gebieden. In 2020 heeft deze visitatie opnieuw plaatsgevonden. Het definitieve rapport is onlangs opgeleverd en op deze site gepubliceerd.

De commissie brengt onder meer in kaart hoe wij onze kerntaken uitvoeren, wat de relevantie is van de strategische doelen en of onze governance op orde is. Oftewel: doen we waar we voor opgericht zijn? Hoe duurzaam zijn onze woningen, in welke staat verkeren ze, hoe betaalbaar zijn ze? Wat doet Antares aan de leefbaarheid in de wijken? Hoe betrekken we huurders(organisatie) bij ons beleid? Is Antares financieel gezond? Is de interne organisatie op orde? De visitatie levert aanknopingspunten om de prestaties van Antares verder te verbeteren. De focus ligt daarbij op de toegevoegde waarde voor de samenleving.

Ruim voldoende
De visitatiecommissie omschrijft Antares als praktisch, vindingrijk, zakelijk en sociaal betrokken. Een organisatie die veel voor elkaar krijgt door het praktisch zoeken van oplossingen, vaak met partners als zorgorganisaties en bouwbedrijven. Antares is de afgelopen visitatieperiode vindingrijk gebleken in het leveren van maatschappelijke prestaties. Daar heeft de commissie mooie voorbeelden van gezien. In de visitatieperiode maakte Antares een omslag in zijn focus: van vooral op vastgoed georiënteerd naar woongeluk voor huurders. Op alle facetten van de visitatie scoort Antares ruim voldoende. Het volledige visitatierapport is hier te vinden.

Ander nieuws

01 maart 2021

Eenmalige huurverlaging

Afgelopen week hebben alle huurders die volgens de gegevens van de Belastingdienst in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging, bericht van ons gehad. We hebben 581 huurders blij kunnen maken met de mededeling dat hun kale huur per 1 mei 2021 verlaagd wordt. Het betreft hier huurders die aan de volgende voorwaarden voldoen:

De Belastingdienst heeft hierbij gekeken naar het inkomen in 2019 en de huishoudsamenstelling per medio januari 2021. Dus van alle mensen die medio januari 2021 in een woning van Antares wonen, is gekeken naar het inkomen van 2019. Hierbij wordt het inkomen inwonende kinderen tot 27 jaar niet meegerekend.

Veranderingen in uw situatie
Is uw huishoudinkomen in de loop van 2020 en 2021 gedaald tot onder de inkomensgrens, zoals in de tabel weergegeven? Of is uw huishoudsamenstelling veranderd vanaf medio januari 2021? Bijvoorbeeld doordat u bent gescheiden, uw partner is overleden, of een inwonend kind van 27 jaar of ouder het huis uit is gegaan? En is uw kale huur (netto huur; dus zonder de servicekosten) hoger dan € 633,25 (een- of twee persoonshuishouden) of € 678,66 (drie- of meer persoonshuishouden)?

Dan kan het de moeite waard zijn om huurverlaging aan te vragen.

Huurverlaging aanvragen
Om uw verzoek tot huurverlaging in behandeling te kunnen nemen, hebben we de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw inkomensgegevens van de voorgaande zes maanden. U moet namelijk kunnen aantonen dat deze inkomensdaling tenminste zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging is opgetreden.

Dit kunnen salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder zijn (wanneer u een zzp’er bent). Dit geldt voor alle bewoners die ingeschreven staan op het specifieke adres. De inkomensgegevens van alle inwonende kinderen tot 27 jaar worden niet meegeteld.

  • Een adresuittreksel BRP

Dit is een uittreksel van de gemeente waarop staat wie er allemaal op het specifieke adres staan ingeschreven. Dit wordt ook wel ‘BRP Uitgebreid Gezin’ genoemd. U kunt dit online bij de gemeente aanvragen met behulp van uw DigiD.

Uw verzoek tot huurverlaging moet uiterlijk 30 december 2021 bij Antares binnen zijn.

Zodra wij bovenstaande gegevens van u hebben ontvangen, nemen wij uw verzoek in behandeling. U krijgt dan binnen 3 weken bericht van ons. Wanneer uw verzoek tot huurverlaging wordt goedgekeurd, gaat de huurverlaging in op de tweede maand na het voorstel voor de nieuwe huurprijs.

 

 

Ander nieuws

Visitatierapport Antares online

01 maart 2021

Eenmalige huurverlaging

Afgelopen week hebben alle huurders die volgens de gegevens van de Belastingdienst in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging, bericht van ons gehad. We hebben 581 huurders blij kunnen maken met de mededeling dat hun kale huur per 1 mei 2021 verlaagd wordt. Het betreft hier huurders die aan de volgende voorwaarden voldoen:

De Belastingdienst heeft hierbij gekeken naar het inkomen in 2019 en de huishoudsamenstelling per medio januari 2021. Dus van alle mensen die medio januari 2021 in een woning van Antares wonen, is gekeken naar het inkomen van 2019. Hierbij wordt het inkomen inwonende kinderen tot 27 jaar niet meegerekend.

Veranderingen in uw situatie
Is uw huishoudinkomen in de loop van 2020 en 2021 gedaald tot onder de inkomensgrens, zoals in de tabel weergegeven? Of is uw huishoudsamenstelling veranderd vanaf medio januari 2021? Bijvoorbeeld doordat u bent gescheiden, uw partner is overleden, of een inwonend kind van 27 jaar of ouder het huis uit is gegaan? En is uw kale huur (netto huur; dus zonder de servicekosten) hoger dan € 633,25 (een- of twee persoonshuishouden) of € 678,66 (drie- of meer persoonshuishouden)?

Dan kan het de moeite waard zijn om huurverlaging aan te vragen.

Huurverlaging aanvragen
Om uw verzoek tot huurverlaging in behandeling te kunnen nemen, hebben we de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw inkomensgegevens van de voorgaande zes maanden. U moet namelijk kunnen aantonen dat deze inkomensdaling tenminste zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging is opgetreden.

Dit kunnen salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder zijn (wanneer u een zzp’er bent). Dit geldt voor alle bewoners die ingeschreven staan op het specifieke adres. De inkomensgegevens van alle inwonende kinderen tot 27 jaar worden niet meegeteld.

  • Een adresuittreksel BRP

Dit is een uittreksel van de gemeente waarop staat wie er allemaal op het specifieke adres staan ingeschreven. Dit wordt ook wel ‘BRP Uitgebreid Gezin’ genoemd. U kunt dit online bij de gemeente aanvragen met behulp van uw DigiD.

Uw verzoek tot huurverlaging moet uiterlijk 30 december 2021 bij Antares binnen zijn.

Zodra wij bovenstaande gegevens van u hebben ontvangen, nemen wij uw verzoek in behandeling. U krijgt dan binnen 3 weken bericht van ons. Wanneer uw verzoek tot huurverlaging wordt goedgekeurd, gaat de huurverlaging in op de tweede maand na het voorstel voor de nieuwe huurprijs.

 

 

Ander nieuws