Vloerafwerking bij vloerverwarming en -koeling

In een huis met vloerverwarming en -koeling, ook wel WKO (warmte- en koudeopslag) kunt u niet zomaar alles op de grond leggen. Het is belangrijk dat de warmte via de vloer tot uw woonruimte doordringt. De vloerbedekking dient daarom een lage warmteweerstand te hebben.

Minder dan 0,09 m2.K/W is het meest ideaal, maar ook vloerbedekkingen met een warmteweerstand tussen de 0,09 en 0,12 m2.K/W zijn toegestaan. Vloerafwerkingen met een warmteweerstand hoger van 0,12 m2.K/W zijn niet geschikt.

We adviseren om geen ondertapijt of isolatie te gebruiken, omdat deze eveneens voor een hogere warmteweerstand zorgen. Ook adviseren wij u altijd met de leverancier te overleggen of de vloerafwerking geschikt is voor vloerverwarming of -koeling, wat de verwerkingsvoorwaarden zijn én wat de warmteweerstand van het product is.

Omdat de leidingen van de vloerverwarmingen in het hele vloeroppervlakte zijn aangebracht, mag er geen vloerbedekking aan de vloer gespijkerd of geschroefd worden.

Geef de leverancier vooraf duidelijk door welk soort vloer in de woning is: anhydriet, zandcement of beton. Antares informeert u welke vloer in uw woning is toegepast, zodat de leverancier de lijmsoort en de voorbehandeling hierop kan afstemmen.

Als u de huur opzegt en de nieuwe huurder neemt de vloerbedekking niet over, dan moet u deze volledig verwijderen. Hierbij mag de dekvloer absoluut niet worden beschadigd.

In onderstaande tabel ziet u welke vloerafwerking in het algemeen geschikt zijn voor een vloer met vloerverwarming en -koeling:

Tabel_vloerafwerking bij vloerverwarming en -koeling